2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans-Ön Lisans 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Ders Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri
2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisans-ön lisans 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri 02-06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
09-13 Ekim 2017 tarihlerinde ders ekleme-bırakma işlemleri yapılacaktır. (Bu tarihlerde ders seçimleri de yapılabilecektir.)

İşlem Sırası
1-Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemindeki (OBS) ders seçme ekranı aracılığı ile bu yarıyılda alacakları dersleri seçeceklerdir.
2- Danışman hocaları ile görüşerek seçtikleri dersleri onaylatacaklardır. (Danışman hoca tarafından onaylanmayan dersler alınmamış sayılır)
3- Danışman hoca tarafından otomasyon sisteminden çıkarılan kayıt onay raporuna imza atarak bir nüshasını kendilerine alacaklardır.
Öğrenci danışmanlığı işlemleri Üniversitemiz Öğrenci Danışmanlığı Yönergesihükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Önemli Notlar
 • 1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır. Bu öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • Yalnızca 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığı ile ders kayıt işlemi yapacaklardır.
 • Öğrencilerimiz öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.
 • Öğrencilerimizin dönemlik kredi yükü 30 AKTS, azami kredi yükü 45 AKTS’dir.
 • Öğrenciler danışmanlarının onayıyla daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
 • 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.
 • Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.
 • Ön lisans programlarında 2. sınıfı, Lisans bölümlerinde 4. Sınıfı tamamlamış fakat alttan dersleri bulunan öğrencilerin ders kayıt işlemleri öğrenci işlerine teslim etmiş oldukları ders kayıt formu ile yapılacaktır.
 • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.
 • Lisans bölümlerinde dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir.  Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle (CC)’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder.
 • Psikoloji bölümü 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları ait oldukları gurup üzerinden otomatik olarak yapılmıştır. Alttan dersi olan veya not ortalamasına göre üstten ders alacak öğrenciler danışmanları aracılığı ile ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleyebilirler.
 • Yalnızca Çift anadal ve yan dal öğrencileri öğrenci işleri veya ilgili sekreterlikten aldıkları ders kayıt formunu danışman hocalarına onaylattıktan sonra öğrenci işlerine teslim ederek ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
 • 667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ders seçimlerini öğrenci işlerinden veya ilgili sekreterlikten alacakları ders kayıt formunu danışman hocaları ile doldurduktan ve mali işler biriminden onaylattıktan sonra öğrenci işlerine teslim ederek gerçekleştireceklerdir.
 • Uluslararası öğrencilerden Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini Uzaktan eğitimde İngilizce olarak almak isteyenler danışman hocalarına başvurarak derslerini değiştirebilirler.
 Yabancı uyruklu öğrencilerimiz için açılan 

Türk Dili II (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için) - TURK112 –Ders sorumlusu Öğr.Gör. Selçuk DUMAN (ders dili Türkçe ve içeriği öğrencilere göre seviyelendirilmiş)
Turkish History II - ATA112 (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için) – Ders sorumlusu Öğr.Gör. Erhan BEKTAŞ (Ders dili İngilizce içeriği öğrencilere göre seviyelendirilmiş)
derslerini,
 • Türk asıllı olup liseyi Türkçe dışında bir dilde okuyan uluslararası öğrencilerimiz ile
 • Hiç Türkçe bilmeyen (Türk asıllı olmayan) uluslararası öğrencilerimiz alacaklardır.
Bu dersler 2017-2018 Güz döneminde sadece uzaktan eğitim dersi olarak verilecektir. Dersi aldıktan sonra sorun ve sorularınız için ilgili dersin hocası ile görüşebilirsiniz.

Öğr.Gör. Selçuk DUMAN
Öğr.Gör. Erhan BEKTAŞ
Merkez Yerleşke C-Blok B1 -06

02.10.2017 11:40

Paylaş: