Tasavvufun manevi dünyasına ilk adım

 Tasavvufun manevi dünyasına ilk adım

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvufun manevi ve büyülü dünyasına adım atmak isteyenler için eğitimlerini sürdürüyor. 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi için yeni bir eğitim planlayan enstitü, Tasavvufa Giriş Eğitimi Programı kapsamında 5 ana başlık halinde eğitimler verecek.

Eğitim kapsamında; Tasavvuf Düşüncesine Giriş, Tasavvuf Tarihine Giriş, Metinlerle Tasavvuf, Kavramlardan Tefekküre ve Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi dersleri verilecek.

Dersler tasavvufun değerli isimleri; Mutasavvıf Cemalnur Sargut, Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Osman Nuri Küçük, Doç. Dr. Niyazi Beki, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ökten, Yrd. Doç. Dr. Cangüzel Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bedirhan, Yrd. Doç. Dr. Nazende Yılmaz ve Öğr. Yrd. Arzu Eylül Yalçınkaya tarafından verilecek.

13 Ekim 2017 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında, 13 hafta olarak planlanan eğitim programı; her Cuma 4 saat olacak ve toplamda 52 saat sürecek.

Eğitimin sonunda katılımcılar bir de kültür gezisi yapacak.

Derslerin detaylı programı ve içeriği için Tasavvufa Giriş Eğitimi Programı'nın web sayfası ziyaret edilebilir.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)