Üsküdar Üniversitesi 20 Temmuz 2017 Öğretim Elemanı Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
 Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.
 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması ve transkripti olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
 • Lisans transkript sureti,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (diploma ve transkript ibrazı gerekmektedir) veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans Transkript Sureti, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi20/07/2017
Son Başvuru Tarihi03/08/2017
Ön Değerlendirme Tarihi10/08/2017
Giriş Sınav Tarihi14/08/2017
Sonuç Açıklama Tarihi17/08/2017

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Merkez Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İLETIŞIM FAKÜLTESIÇİZGİ FİLM VE ANİMASYONLisansını Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Sanatlar, Resim veya Animasyon alanlarından birinden almış olmak,  Animasyon, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Medya Tasarımı Anabilim Dallarından birinde Yüksek lisans veya doktora eğitimi alıyor olmakArş. Gör.1
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (TÜRKÇE)Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans eğitimini tamamlamış olmak.Arş. Gör.1
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans eğitimini tamamlamış olmak.Arş. Gör.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDİL VE KONUŞMA TERAPİSİDil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunu olmak ya da Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmakÖğr. Gör.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHemşirelik Lisans mezunu olmak.Arş. Gör.2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİOdyoloji Lisans mezunu olmak ve Odyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor ya da yapmış olmak.Arş. Gör.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİSosyal Hizmet veya Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Sosyal Hizmet, Çocuk Hemşireliği Anabilim Dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmakÖğr. Gör.3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUEVDE HASTA BAKIMIHemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmakÖğr. Gör.3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÇOCUK GELİŞİMİÜniversitelerin Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak; veya Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümlerinden birinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak; ya da Psikoloji Lisans mezunu olup Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.Öğr. Gör.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİDiş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak Öğr. Gör.2
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUECZANE HİZMETLERİEczacılık Lisans mezunu olmak.Öğr. Gör.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUGIDA TEKNOLOJİSİGıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak veya Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetilk Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.Öğr. Gör.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUİLK VE ACİL YARDIMHemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmakÖğr. Gör.2
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUODYOMETRİOdyoloji Lisans mezunu olmak veya Odyoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmakÖğr. Gör.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİKSağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans veya Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak veya ilgili Anabilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.Öğr. Gör.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUSAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitimi Öğretmenliği Lisans mezunu olup; belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup, alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
Öğr. Gör.2
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUPERFÜZYON TEKNİKLERİ
Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak veya Perfüzyon Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Öğr. Gör.1

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
Yök Formatlı Özgemiş örneği için tıklayınız.