Üsküdar Üniversitesi 17 Temmuz 2017 Öğretim Üyesi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.
 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; 
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOTLAR:
1. Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
2.İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.
3. Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Üyesi Başvuru ve Son Başvuru Tarihleri
Duyuru Başlama Tarihi17/07/2017
Son Başvuru Tarihi31/07/2017
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü
FAKÜLTE / BİRİMBÖLÜM / PROGRAMİSTENİLEN ÖZELLİKLER/UZMANLIK ALANIUNVANKİŞİ
SAYISI
İLETIŞİM FAKÜLTESİÇİZGİ FİLM VE ANİMASYONGüzel sanatlar fakülteleri veya iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, animasyon, grafik tasarım, resim, görsel iletişim tasarım ve ilgili alanların birinden doktora ya da sanatta yeterlilik derecesi almış olmak. Animasyon ve çizgi film alanında yeterli teknik bilgi becerisine sahip olmak, en az iki yıl alanla ilgili mesleki deneyime sahip bulunmak.Yrd. Doç. Dr.3
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (TÜRKÇE)Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Nöroloji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.2
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (TÜRKÇE)Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (TÜRKÇE)Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktorasını tamamlamış olmak.Doç. Dr.2
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (TÜRKÇE)Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)Deneysel, gelişim, sosyal, uygulamalı psikoloji alanlarında veya ilgili diğer alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. İlgili alanlarda beş yıl deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Prof. Dr.1
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)Deneysel, gelişim, sosyal, uygulamalı psikoloji alanlarında veya ilgili diğer alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. İlgili alanlarda beş yıl deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Doç. Dr.2
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)Deneysel, Gelişim, Sosyal, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dallarında veya ilgili diğer alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. İlgili alanlarda beş yıl deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.3
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİPSİKOLOJİTıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİADLİ BİLİMLER (TÜRKÇE)Kimya lisans veya Kimya Mühendisliği lisans mezunu ve Adli Bilimler doktoralı veya Kimya Anabilim Dalında doktoralı olup Enstrümantal Analiz alanında tecrübeli olmak.Yrd. Doç. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Prof. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Doç. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİKİMYA - BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarında Lisans / Doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Prof. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Doç. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarında Lisans / Doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Matematik, Matematik Mühendisliği Bölümü veya Matematik Öğretmenliği alanlarında Lisans / Doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Endüstri veya Sistem Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Prof. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Endüstri veya Sistem Mühendisliği alanlarının birinde Doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Doç. Dr.1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)Endüstri, Makine, Sistem veya Elektrik Mühendisliği alanlarında Lisans / Doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. (Başvurularda Endüstri ve Sistem Mühendislerine öncelik verilir.)Yrd. Doç. Dr.2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup,  Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDİL VE KONUŞMA TERAPİSİDil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans, üzerine Nörobilim, Dilbilimi ya da Psikodilbilim anabilim dallarından birisinde doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKTıp Fakültesi Lisans Mezunu, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKKadın Sağlığı ve Doğum ya da Ebelik alanında doktora derecesine sahip olmak
Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi Rehabilitasyon doktora unvanı almış, pediyatrik rehabilitasyon alanında çalışmış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKTıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Fizyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKTıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olup, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKİç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak.Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHalk Sağlığı/Cerrahi/Hemşirelik Esasları Alanlarından birinde Doktorasını tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİTıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİOdyoloji veya Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİOdyoloji ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİOdyoloji veya Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmakYrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİORTEZ PROTEZTıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİORTEZ PROTEZTıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİORTEZ PROTEZTıp Fakültesi Lisans Mezunu, Anatomi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSAĞLIK YÖNETİMİ
Matematik, Matematik Mühendisliği Bölümü veya Matematik Öğretmenliği alanlarında Lisans / Doktorasını tamamlamış olmak.
Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME ve DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULURADYOTERAPİTıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Radyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUOTOPSİ YARDIMCILIĞIAdli Tıp Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3

Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.
Yök formatlı özgemiş örneği için tıklayınız.