Üsküdar Üniversitesi 05 Haziran 2017 Tarihli Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.
  • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (dilekçe ve yök formatlı özgeçmiş örneği www.uskudar.edu.tr/duyurularilgili kadro ilan sayfasında mevcuttur)
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi veya mezun olduğu üniversiteden onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
  • Lisans transkript sureti,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Aday En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak şartını taşıyor ise Lisans diploması ve transkripti ile birlikte Yüksek Lisans Diploması ve transkripti,(fotokopi geçerlidir)
  • Aday En Az Lisans mezunu ve belgelemek kaydıyla alanında iki yıl tecrübeli olmak şartını taşıyor ise; Lisans diploması ve transkripti ile birlikte çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.(Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi05/06/2017
Son Başvuru Tarihi19/06/2017
Ön Değerlendirme Tarihi29/06/2017
Giriş Sınav Tarihi06/07/2017
Sonuç Açıklama Tarihi11/07/2017
 Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü-0216 400 22 22 (2840,2841,2842)

Yök Formatlı Özgemiş için tıklayınız.
Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.
Fakülte/Meslek YüksekokuluBölüm/Programİstenilen Özel ŞartlarKadro UnvanıKadro Sayısı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çevre Sağlığı

Tıp Fakültesi Mezunu olmak veya Çevre Mühendisliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Mezunu olup; Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Halk Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak veya Belirtilen alanlarda Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti yok ise; Lisans sonrasında Çevre Sağlığı alanında belgelemek koşuluyla en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Laboratuvar Teknolojisi

Üniversitelerin Kimya, Biyoloji Gıda Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği Lisans bölümlerinin birinden mezun olup; Biyokimya, Biyofizik, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği veya Tıbbi Mikrobiyoloji (Sağlık Bilimleri Enstitüleri’ne bağlı Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dallarının birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.) alanlarında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak veya belirtilen alanlarda Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti yok ise; Lisans sonrasında Laboratuvar Teknolojisi alanında belgelemek koşuluyla en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.3

05.06.2017 15:16

Paylaş: