Prof. Dr. Tayfun Uzbay: "Evrim üzerinde tartışılması gereken bilimsel bir teoridir"

Prof. Dr. Tayfun Uzbay:

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü'ne yapılan başvurunun onaylanmasının ardından kurulan Biyogenus Kulübü, ilk toplantısını Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Evrim Teorisi üzerinden tartışan ve iki farklı görüşü savunan öğrencilerin bir araya gelmesiyle kurulan Biyogenus Kulübü, mevcut kulüplerden farklı fikir yapılarıyla dikkat çekiyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin ağırlıklı olduğu kulüpte, İletişim ve Sosyoloji öğrencileri de fikirlerini paylaşıyor.

İlk toplantı organizasyonlarını Üsküdar Gençlik Merkezi Has Oda'da yapan Biyogenus Kulübü, evrim teorisinin etrafında devam eden bir tartışma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tayfun Uzbay teoriye farklı bir açıdan baktı.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: Uzbay; "Evrim Teorisi hakkında konuşmak ve tartışmak için, onu derinlemesine okuyun, iyi araştırın ve arka planına dikkatle bakın. Özellikle internette evrim teorisi ve birçok başka konuyla ilgili olarak çok fazla bilgi kirliliği var. Bu kirlilikten olumsuz etkilenmemek ve hatalı yorumlara gitmemek için teoriyi doğru analiz etmek gerekiyor. Ayrıca bu konu hakkında ilgili ilgisiz ve bilgili bilgisiz herkes konuşuyor, fikir belirtiyor ve konferanslar veriyor. Konferanslarda konuşuyor olması, bu kişilerin evrim teorisini çok iyi bildikleri anlamına gelmez. Evrim teorisi birçok başka bilimsel teori gibi henüz tüm yönleriyle kesin olarak kanıtlanmamış, bir teoridir. Örneğin, şizofreniyi açıklamak için ileri sürülen dopamin teorisinin de; geçerli olan, üzerinde tartışılan ve geçerliliğini yitirmiş bölümleri vardır. Bilim; sınama, yanılma ve yanılgıyı ayıklama süreciyle ilerleyen, kendini eleştiren bir yapıdır. Ne evrim ne de başka teoriler, üniversitelerde veya çeşitli okullarda kesinleşmiş mutlak doğru gibi anlatılmamalıdır. Şu an evrim teorisinin Türkiye'de tartışılma şeklinin aslında 50'li 60'lı yıllarda Amerika'da gözlemlemiştik. Onların o yıllarda konuştuğu şekilde, şimdi biz tartışıyoruz. O dönemlerde bir kısım bilimci tamamen ideolojik yaklaşımlarla evrimi, dine karşı bir argüman olarak ele almıştı. Doğal olarak din cephesinde de, buna karşı bir tepki gelişmişti. Sonuçta sanki; ya evrimi savunacaksınız ya da dindar olacaksınız, dindar olan bir kimsenin evrimle işi olmaz, bir bilim insanı da dindar olamaz gibi hatalı ve gereksiz bir tartışma ortaya çıkmıştı. Bugün evrim teorisinin kabul gören veya görmeyen, üzerinde tartışmalar devam eden birçok yönü vardır. An itibariyle örneğin; insanların ve diğer canlıların yaşadığı çevreye adaptasyonları yine evrimden çıkarabileceğimiz çok hayati bir bilgidir. Bilim bize yaşam kalitemizi arttıracak bilgiyi elde etmek için yollar gösterir. Evrim teorisinde yapılan en büyük hata, onu din ekseninde ve sanki dine karşı bir argüman olarak ele almak yada din penceresinden bakarak tamamen reddetmektir. Bilim dine karşı yada herhangi bir inanç sistemine karşı yapılamaz, din de bilimin bir alternatifi olarak ele alınamaz. Din ve bilimi, Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti gibi ele almamak gerekiyor. İnsanların artık daha barışçıl, daha huzurlu, birbirlerini çok daha iyi anladığı bir hayat sürmesi gerekiyor. İnsanların ayrışmaya değil barışçı bir eksende birleşmeye ihtiyacı var." dedi.

Uzbay'ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümünde teoriyi sorgulayan düşünceler paylaşan kulüp üyeleri, en yakın zaman tüm Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin de katılacağı bir etkinlik planlamak için kolları sıvama kararı aldı.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)