Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantıları

Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nin birlikte haftalık düzenlediği “Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantıları” her ayın 2’inci Çarşamba günün de Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlk toplantı bugün yapıldı. Gündemde Tübitak Teşvik Programları ve YÖKSİS ile ARBİS kayıt sistemleri vardı.

Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantıları

Her Çarşamba NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Prof. Dr. Rasim Adasal Konferans Salonu’nda, Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra NPİstanbul Nöropsikiyatri hastanesi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantıları, artık her ayın 2’inci haftasında Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda da düzenlenecek.

Sağlık alanında son bilimsel verilerin ele alınıp değerlendirildiği toplantılarda gelişmeler zaman zaman misafir akademisyenlerin de katılımıyla beyin fırtınası şeklinde ele alınıyor.

Üsküdar Üniversitesi Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantılarının ilki Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde ise TÜBİTAK teşvik programları ve YÖKSİS ile ARBİS kayıt sistemleri vardı.

Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantıları 2

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka ile Fakülte Dekanlarının da katıldığı programda TÜBİTAK teşvik programlarına ilişkin bilgiyi katılımcılara Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muhsin Konuk verdi. Konuk akademisyenleri proje üretmeye davet etti.

Multidisipliner Bilimsel Eğitim Toplantıları 3

YÖK ile üniversiteler arasındaki akademik personeli kaydının tutulduğu YÖKSİS ve ARBİS uygulamalarına ilişkin bilgiyi de Üsküdar Üniversitesi Strateji Geliştirme Direktörü Ayşe Kartal verdi.