Yeni medya yeni okuyucusunu arıyor!

Yeni medya yeni okuyucusunu arıyor!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Bulunmaz, 23-26 Mart 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington, D.C.'de 3. Uluslararası Disiplinlerarası Araştırma Çalışmaları (3. International Conference on Interdisciplinary Research Studies) konferasına katıldı. Bulunmaz, Yeni Medyanın ve İletişim Teknolojilerinin Okuyucular ve Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri ve Basılı Medya Üzerine Bir Araştırma (The Effects of New Media and Communication Technologies on Readers/Users and a Research on Printed Media) isimli sunumunda medya ve iletişim dünyası hakkında değerlendirme ve tespitlerde bulundu.

Çalışmasında; yeni medya ve iletişim teknolojilerinin okuyucular/kullanıcılar üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığını ve bu yeni duruma uygun davranış şekillerinin ortaya çıktığını belirten Bulunmaz, aynı zamanda içerik üretici konumunda bulunan medya kuruluşlarının da bundan sonra çok daha fazla dikkate değer bir şekilde kaliteli içerik üretmelerinin yanında, bunun medya alıcısına ulaştırılma biçimine de yönetsel stratejilerinin içinde planlamaları gerekliliğini vurguladı.

Çok sıkılgan, sabırsız, uzun içerikten uzaklaşan ve görselliğe daha fazla önem veren yeni nesil medya alıcısına uygun bir sunum biçiminin önemine değinen Bulunmaz, haberin ve içeriğin çok değerli olduğunu, fakat yeni medya ve iletişim teknolojilerinin ortaya koyduğu yeni süreçlerin ve değişimlerin de kabul edilmesi gerekliliğini söyleyerek, önemli olanın ilk olarak medya alıcısına ulaşmak, daha sonra ise onları kaliteli ve uzun içerikle buluşturmak olduğunu belirtti.

Bu sayede hem mevcut değişimin farkına vararak yeni medya alıcısının değişen okuma davranışlarına uygun bir sunum biçiminin gerçekleştirilmiş olacağını hem de haberin değerliliğinin daha belirgin bir biçimde gözükeceğini ifade eden Bulunmaz, medya kuruluşlarının da bu gerçeklikten hareketle kurumsal internet sayfalarındaki ve mobil aplikasyonlarındaki içeriği oluştururken ve bu içeriği okuyuculara/kullanıcılara ulaştırırken, nasıl bir yol izlediklerini ve yapılması gerekenleri vurguladı.

Çalışmasına Türkiye'deki satış adetleri dikkate alındığında ilk beş içerisinde yer alan ve ana akım medyanın etkin temsil kabiliyetine sahip basılı gazetelerinin tamamını dahil eden Bulunmaz, bu gazetelerin yeni medya ve iletişim teknolojilerinin etkisi sonucu ortaya çıkan duruma karşı içerik oluştururken ve bunu medya alıcısına ulaştırırken nasıl bir aksiyonda bulunduklarını araştırmış ve yapılabilecekler çerçevesinde önerilerini dile getirdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)