Üsküdar Üniversitesi 27 Mart 2017 Tarihli Araştırma Görevlisi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
  Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülteye 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.
  • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOTLAR:
1. (*) İlgili Bölümlerin açılması ve öğrenci alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ilgili bölümlerin açılmasına ve öğrenci alınmasına izin verdiği takdirde atama işlemleri yürütülecektir.
2. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi atama işlemleri, ilgili Bölümün açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylandığı takdirde YÖK web sayfasında ilan süreci başladıktan sonra yürütülecektir.
3. İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.
4. Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi27/03/2017
Son Başvuru Tarihi10/04/2017
Ön Değerlendirme Tarihi12/04/2017
Giriş Sınav Tarihi14/04/2017
Sonuç Açıklama Tarihi17/04/2017

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

YÖK formatlı özgemiş örneği için tıklayınız.
Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız.
FAKÜLTEBÖLÜMUZMANLIK ALANI / ARANILAN ÖZELLİKLERUNVANKADRO SAYISI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya - Biyoloji Mühendisliği (İng)

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olmak ve bu alanlarda tezli Yüksek Lisans eğitimi yapmış olmak veya tezli Yüksek Lisans ve doktora yapıyor olmak

Arş. Gör.1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya - Biyoloji Mühendisliği

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olmak ve bu alanlarda tezli Yüksek Lisans eğitimi yapmış olmak veya tezli Yüksek Lisans ve doktora yapıyor olmak

Arş. Gör.1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği (İng)

Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli Yüksek Lisans eğitimi yapmış veya yapıyor olmak veya Biyomedikal Mühendisliği alanında Doktora yapıyor olmak

Arş. Gör.1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli Yüksek Lisans eğitimi yapmış veya yapıyor olmak veya Biyomedikal Mühendisliği alanında Doktora yapıyor olmak

Arş. Gör.1

27.03.2017 16:54

Paylaş: