20 Mart 2017 Tarihli Öğretim Elemanı (Arş. Gör. / Öğr. Gör.) Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması ve transkripti olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
 • Lisans transkript sureti,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (diploma ve transkript ibrazı gerekmektedir) veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans Transkript Sureti, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

NOTLAR:
1. (*) İlgili Bölümlerin açılması ve öğrenci alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ilgili bölümlerin açılmasına ve öğrenci alınmasına izin verdiği takdirde atama işlemleri yürütülecektir.
2. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi atama işlemleri, ilgili Bölümün açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylandığı takdirde YÖK web sayfasında ilan süreci başladıktan sonra yürütülecektir.
3. İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.
4. Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

YÖK formatlı özgemiş örneği için tıklayınız.
Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi20/03/2017
Son Başvuru Tarihi03/04/2017
Ön Değerlendirme Tarihi05/04/2017
Giriş Sınav Tarihi07/04/2017
Sonuç Açıklama Tarihi10/04/2017

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü
FAKÜLTE/MYOBÖLÜMÜUZMANLIK ALANIKADRO UNVANIKADRO SAYISI
İletişim FakültesiÇizgi Film ve AnimasyonGörsel İletişim Tasarım anabilim dalında veya Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon, Grafik Tasarım veya Dijital İllüstrasyon anabilim dallarından birinde Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak veya Doktora eğitimi yapıyor olmak.Arş. Gör.1
İnsan ve Toplum FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerLisansını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında tamamlamış olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimi yapıyor veya yapmış olmak.Arş. Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiOrtez ProtezTıp Fakültesi veya Hemşirelik anabilim dalında lisans mezunu olmak veya Hemşirelik/Ortez Protez anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.Arş. Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyonTıp Fakültesi veya Hemşirelik bölümünden lisans mezunu olmak veya Hemşirelik veya Perfüzyon anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng)Lisansını Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında tamamlamış olmak ve bu alanlarda Yüksek Lisans eğitimi yapmış veya yapıyor olmak,Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (TR)Lisansını Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında tamamlamış olmak ve bu alanlarda Yüksek Lisans eğitimi yapmış veya yapıyor olmak,Arş. Gör.1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiSağlık Yönetimi, İşletme veya Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Sağlık Yönetimi, İşletme veya Hemşirelik anabilim dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.Öğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriSosyal Hizmet veya Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Sosyal Hizmet, Çocuk Hemşireliği anabilim dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmakÖğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇevre SağlığıTıp Fakültesi Mezunu olmak veya Çevre Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Fizik veya Biyoloji Bölümü veya Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Halk Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hemşirelik anabilim dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.Öğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluEvde Hasta BakımıHemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Hemşirelik alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.Öğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDenizci SağlığıTıp Fakültesi Mezunu olmak veya Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinin birinden Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya İş Sağlığı ve Güvenliği veya Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.Öğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluLaboratuvar TeknolojisiTıp Fakültesi Mezunu olmak veya Üniversitelerin Fizik, Kimya veya Biyoloji Lisans bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Biyokimya, Biyofizik veya Mikrobiyoloji alanlarında tezli Yüksek Lisans yapmış olmakÖğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluNükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiFizik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Nükleer Fizik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.Öğr. Gör.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSosyal GüvenlikKamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak veya Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi alanlarında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.Öğr. Gör.3

21.03.2017 14:56

Paylaş: