Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı Alımı (2013-02-07)


07.02.2013 17:00

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Üniversitemiz’in aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.     

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  •  Yayın listesini içeren dört (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Transkript Suretleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisini (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Transkript Suretlerini, 
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

08/02/2013

Son Başvuru Tarihi

22/02/2013

Ön Değerlendirme Tarihi

27/02/2013

Giriş Sınav Tarihi

01/03/2013

Sonuç Açıklama Tarihi

05/03/2013

            Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

             İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Pediatrik radyoloji ve erişkin kas –iskelet radyolojisi alanında çalışmaları olan en az 2 yıl deneyimli, Radyoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış tıp doktoru.

Yrd. Doç. Dr.

 

 

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Mühendisliği veya Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Mezunu olmak, Biyoteknoloji alanında deneyimli olmak.

Yrd. Doç. Dr.

 

 

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Mühendisliği veya Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Mezunu olmak, Biyoteknoloji alanında deneyimli olmak.

Öğretim Görevlisi

 

 

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Optisyenlik

Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış tıp doktoru olmak.

Yrd.Doç.Dr.

 

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Optisyenlik

Fizik Bölümü mezunu veya

Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış tıp doktoru olmak.

Öğretim Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Gıda Teknolojisi

Kimya Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

 

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

İlk ve Acil Yardım

Acil Servis deneyimli ve Tıp Fakültesi Mezunu olmak.

Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

 

Öğretim görevlisi

 

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Diyaliz Tıp Fakültesi Mezunu olup, nefroloji veya üroloji ihtisasını tamamlamış olmak Prof.Dr. 1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Diyaliz

Tıp Fakültesi mezunu olup, nefroloji, üroloji, dahiliye (diyaliz sertifikalı) ihtisasını tamamlamış olmak, hemşirelik bölümü mezunu olup doktora eğitimini tamamlamış olmak

 

Yrd.Doç.Dr

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Diyaliz

Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve diyaliz ünitesi deneyimine sahip olmak.

 

Öğretim Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mezunu olmak

Öğretim Görevlisi

 

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Fizyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup, ortopedi ve travmatoloji ihtisasını tamamlamış olmak,

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını tamamlamış olmak

Yrd.Doç.

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını tamamlamış olmak

Prof.Dr. 1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Ortopedik Protez ve Ortez

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mezunu olmak

Öğretim Görevlisi

 

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Ortopedik Protez ve Ortez

Tıp Fakültesi mezunu olup, ortopedi ve travmatoloji ihtisasını tamamlamış olmak,

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını tamamlamış olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunu olup aynı bölümde Doktorasını tamamlamış olmak

Yrd.Doç.Dr.

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Biyoloji Mezunu olmak, bitki ekstrelerinin mutajenite ve antimutajenite özelliklerinde, Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genetik dağılımlarında, Bağımlılık ve bağımlılık etkenlerinin hasarlarına karşı antioksidanların etkileri üzerinde çalışmış olmak.

Öğretim Görevlisi

 

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Hizmet Bölümü,

Acil yardım ve Afet Yönetimi Bölümü,

İşletme Bölümü, Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olmak

Öğretim Görevlisi

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Sosyal Hizmetler

Tıp fakültesinden mezun olup, Ruh Sağlığı ve hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

2

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Reklam ve Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo TV bölümü

Profesör

3

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Reklam ve Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo TV bölümü

Doçent

3

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Reklam ve Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo TV bölümü

Yrd.Doç.Dr.

3

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Reklam ve Halkla İlişkiler, İletişim fakültesi mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

Prof.Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

Doç.Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Tıp Fakültesinden mezun olup, ruh sağlığı ve hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak, Psikoloji mezunu olmak

Yrd.Doç.Dr.

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Psikoloji Mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesinden mezun olup, kardiyoloji ihtisasını tamamlamış olmak, Tıp Fakültesinden mezun olup, Ortopedi ve travmatoloji ihtisasını tamamlamış ve el cerrahisinde deneyimli olmak, Tıp fakültesinden mezun olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını tamamlamış olmak, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.

Prof. Dr.

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve diyetetik bölümü,

Tıp fakültesi mezunu olup, dahiliye veya kardiyoloji veya farmakoloji veya psikiyatri veya çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış olmak

 

Prof.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve diyetetik bölümü,

Tıp fakültesi mezunu olup, dahiliye veya kardiyoloji veya farmakoloji veya psikiyatri veya çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış olmak

 

Doç.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Kimya veya kimya mühendisliği bölümü,

Gıda Mühendisliği bölümü,

Tıp fakültesi mezunu olup, dahiliye veya kardiyoloji veya psikiyatri veya çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak, hemşirelik bölümü mezunu olup doktora programını tamamlamış olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup doktora programını tamamlamış olmak

Yrd.Doç.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi

Okul öncesi Doktorasını tamamlamış olmak

Yrd.Doç.Dr. 1

Not: Müracaat  süresi  gazetede yayımlandığı tarihten itibaren  15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır.

BAŞVURU  ADRESİ:  Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL
Tel:  0 216  400 22 22 https://www.uskudar.edu.tr - ik@uskudar.edu.tr