Üsküdar Üniversitesi 09 Mart 2017 Tarihli Akademik Personel Kadro İlanı(son başvuru tarihi uzatılmıştır)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması ve transkripti olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
 • Lisans transkript sureti,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (diploma ve transkript ibrazı gerekmektedir) veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans Transkript Sureti, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOTLAR:

1. (*) İlgili Bölümlerin açılması ve öğrenci alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ilgili bölümlerin açılmasına ve öğrenci alınmasına izin verdiği takdirde atama işlemleri yürütülecektir.

2. Araştırma Görevlisi atama işlemleri, ilgili Bölümün açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylandığı takdirde YÖK web sayfasında ilan süreci başladıktan sonra yürütülecektir.

3. İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

4. Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.


YÖK formatlı özgemiş örneği için tıklayınız.
Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

09/03/2017

Son Başvuru Tarihi

27/03/2017

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü


FAKÜLTE/MYOBÖLÜMÜUZMANLIK ALANIKADRO UNVANIKADRO SAYISI
İletişim FakültesiÇizgi Film ve Animasyon*Doçentliğini Animasyon, Dijital İllüstrasyon veya Grafik Tasarım alanlarından birinde tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
İletişim FakültesiÇizgi Film ve Animasyon*Doçentliğini Animasyon, Dijital İllüstrasyon veya Grafik Tasarım alanlarından birinde tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
İletişim FakültesiÇizgi Film ve Animasyon*Doktorasını animasyon, Dijital İllüstrasyon veya Grafik Tasarım alanlarından birinde tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.Doç. Dr.  1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)*Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)*Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)*Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)*Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)*Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)*Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği (İng.)Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği (İng.)Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği (İng.)Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng.)*Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng.)*Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng.)*Lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng.)*Lisansını Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında tamamlamış olmak ve bu alanlarda Yüksek Lisans eğitimi yapmış veya yapıyor olmak,Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)*Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)*Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)*Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmakYrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli Bilimler*Doktorasını Adli Bilimler veya Adli Tıp Uzmanlığı alanında tamamlamış olmak.Prof. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli Bilimler*Doktorasını Adli Bilimler alanında tamamlamış olmak.Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli Bilimler*Doktorasını Adli Bilimler alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli Bilimler*Adli Bilimler alanında lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak.Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya - Biyoloji Mühendisliği (İng)*Lisans ve doktora derecelerini Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanında almış olmak,Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya - Biyoloji Mühendisliği (İng)*Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olmak ve bu alanlarda lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak,Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya - Biyoloji Mühendisliği*Lisans ve doktora derecelerini Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanında almış olmakYrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKimya - Biyoloji Mühendisliği*Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olmak ve bu alanlarda lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmakArş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal Mühendisliği (İng)*Lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak, Biyomedikal Mühendisliği alanında tecrübe sahibi olmak,Yrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal Mühendisliği (İng)*Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olmak, Biyomedikal Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak,Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal MühendisliğiLisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak, Biyomedikal Mühendisliği alanında tecrübe sahibi olmakYrd. Doç. Dr.3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olmak, Biyomedikal Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmakArş. Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk  Gelişimi alanında eğitim yapmış, erken çocukluk alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak. Aynı zamanda ilgili alanlarda Uluslararası iş deneyimine sahip olmak.Prof. Dr.1
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiOkul dönemi veya Zihinsel Engelliler eğitimi alanında lisansını tamamlamış olmak ve Çocuk Edebiyatı ve Multikültürel eğitim veya Zihinsel Engelliler alanında doktorasını tamamlamış olmak. Aynı zamanda ilgili alanlarda Uluslararası deneyime sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.2
Sağlık Bilimleri FakültesiOrtez Protez*Tıp, Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Tıp Doktoru ise Ortopedi, Beyin Cerrahisi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde uzmanlık unvanına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ise alanında ilgili dereceye sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Prof. Dr.1
Sağlık Bilimleri FakültesiOrtez Protez*Tıp, Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Tıp Doktoru ise Ortopedi, Beyin Cerrahisi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde uzmanlık unvanına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ise alanında ilgili dereceye sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Doç. Dr.1
Sağlık Bilimleri FakültesiOrtez Protez*Tıp, Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Tıp Doktoru ise Ortopedi, Beyin Cerrahisi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde uzmanlık unvanına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ise alanında ilgili dereceye sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Yrd. Doç. Dr.3
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyon*Tıp, Hemşirelik alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Tıp Doktoru ise Kardiyovasküler Cerrahi alanında uzmanlık diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Prof. Dr.1
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyon*Tıp, Hemşirelik alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Tıp Doktoru ise Kardiyovasküler Cerrahi alanında uzmanlık diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Doç. Dr.1
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyon*Tıp, Hemşirelik alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Tıp Doktoru ise Kardiyovasküler Cerrahi alanında uzmanlık diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,
Yrd. Doç. Dr.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇevre Sağlığı*Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluEvde Hasta Bakımı*Doktorasını Hemşirelik Alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluLaboratuvar Teknolojisi*Doktorasını Biyokimya, Biyofizik veya Mikrobiyoloji Alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği*Doktorasını Nükleer Fizik Alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSosyal Güvenlik*Doktorasını Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi alanında tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1

09.03.2017 12:09

Paylaş: