Türkler'in Almanya'daki konumu

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan
 
Üsküdar Üniversitesi Avrupa Temsilciliği'nde düzenlenen "Türklerin Almanya'daki Konumu" başlıklı seminerde, bir sunum gerçekleştiren Avrupa Birliği ve Yönetim Ekonomisi Uzmanı Erdal Tekin, Türklerin Alman ekonomisi ve sosyal hayatına yönelik etkisini vurguladı. 

Tekin, Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM), Federal İstatistik Dairesi ve KRV Yıllık Hane Halkı Araştırması verilerine dayanarak hazırladığı sunumunda Türklerin eğitim durumu, iş piyasasındaki durumu, ülkeye bağlılık, aidiyet hissi, siyasete olan ilgisi, siyasi katılımı ve girişimciliği konularında bilgi verdi.

Çok yoğun bir katılımın olduğu seminerde katılımcılarla Erdal Tekin arasında çeşitli konularda fikir alışverişi de oldu.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)