2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans-Ön Lisans 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Ders Kayıt İşlemleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans-Ön Lisans 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Ders Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri
2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisans-ön lisans 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri 02-10 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 13-17 Şubat tarihlerinde ders ekleme-bırakma işlemleri yapılacaktır.

İşlem Sırası
1- Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemindeki (OBS) ders seçme ekranı aracılığı ile bu yarıyılda alacakları dersleri seçeceklerdir.
2- Danışman hocaları ile görüşerek seçtikleri dersleri onaylatacaklardır. (Danışman hoca tarafından onaylanmayan dersler alınmamış sayılır)
3- Danışman hoca tarafından çıkarılan kayıt onay raporuna imza atarak bir nüshasını kendilerine alacaklardır.

Önemli Notlar

 • 1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır. Bu öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • Yalnızca 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığı ile ders kayıt işlemi yapacaklardır.
 • Öğrencilerimiz öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.
 • Öğrencilerimizin dönemlik kredi yükü 30 AKTS, azami kredi yükü 45 AKTS’dir.
 • Öğrenciler danışmanlarının onayıyla daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
 • 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.
 • Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.
 • Ön lisans programlarında 2. sınıfı tamamlamış fakat alttan dersleri bulunan öğrencilerin ders kayıt işlemleri öğrenci işlerine teslim etmiş oldukları ders kayıt formu ile yapılacaktır.
 • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.
 • Psikoloji bölümü 2.ve 3. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları ait oldukları gurup üzerinden otomatik olarak yapılmıştır. Alttan dersi olan veya not ortalamasına göre üstten ders alacak öğrenciler ile ikinci yabancı dil dersine devam edecek öğrenciler danışmanları aracılığı ile ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleyebilirler.
 • Yalnızca Çift anadal ve yan dal öğrencileri ile yatay geçişle bu yarıyıl kayıt yaptıran öğrenciler öğrenci işleri veya ilgili sekreterlikten aldıkları ders kayıt formunu danışman hocalarına onaylattıktan sonra öğrenci işlerine teslim ederek ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
 • Uluslararası öğrencilerden Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini Uzaktan eğitimde İngilizce olarak almak isteyenler danışman hocalarına başvurarak derslerini değiştirebilirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerimiz için açılan
Türk Dili II (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)  - TURK112 –Ders sorumlusu Öğ.Gör. Selçuk DUMAN
(ders dili Türkçe ve içeriği  öğrencilere göre seviyelendirilmiş)

Turkish History II   - ATA112  (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için) – Ders sorumlusu  Öğ.Gör. Erhan BEKTAŞ
(Ders dili İngilizce içeriği  öğrencilere göre seviyelendirilmiş)
derslerini,

     1.Türk asıllı olup liseyi Türkçe dışında bir dilde okuyan uluslararası öğrencilerimiz ile
     2.Hiç Türkçe bilmeyen (Türk asıllı olmayan) uluslararası  öğrencilerimiz alacaklardır. Bu kapsamda olan veya  özel durumu olup bu dersleri almak isteyen öğrencilerimiz öğrenci işleri ile görüşerek kayıtlarını yaptırabilirler.
Bu dersler 2016-2017 Bahar dönemiyle birlikte sadece uzaktan eğitim dersi olarak verilecektir. Dersi aldıktan sonra sorun ve sorularınız için ilgili dersin hocası ile görüşebilirsiniz.

02.02.2017 15:23

Paylaş: