Facebook Pixel Code

Sınavların Telafisi ile İlgili Duyuru

Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan sınavların telafisi planlanarak Fakültelerin ve SHMYO’nun web sayfalarında duyurulmuştur.