Üsküdar Üniversitesi 29 Aralık 2016 Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması ve transkripti olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
  • Lisans transkript sureti,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (diploma ve transkript ibrazı gerekmektedir) veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

29/12/2016

Son Başvuru Tarihi

12/01/2017

Ön Değerlendirme Tarihi

16/01/2017

Giriş Sınav Tarihi

18/01/2017

Sonuç Açıklama Tarihi

20/01/2017

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

 

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ÖZELLİKLER

UNVAN

KİŞİ SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Doçentliğini Psikoloji Anabilim Dalından almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçentliğini Psikoloji Anabilim Dalından almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Doçentliğini Psikoloji Anabilim Dalından almış olmak

Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçentliğini Psikoloji Anabilim Dalından almış olmak

Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

4

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik veya Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği anabilim dalında Doktora yapmış olmakYrd. Doç. Dr.1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez

Diş Hekimliği alanlarının birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak ve en az 2 yıl bu alanda çalışmış olmak (yazı ve sgk dökümüyle belgelemek gerekmektedir.)

Öğr. Gör.

1


Başvuru dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

YÖK formatlı özgeçmiş örneğini indirmek için tıklayınız.