Üsküdar Üniversitesi 22 Kasım 2016 Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Rektörlüğe Bağlı Bölümler Okutman kadrosuna atanmak isteyen adayların;

  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) ve lisans diploması
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Okutman Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

22/11/2016

Son Başvuru Tarihi

06/12/2016

Ön Değerlendirme Tarihi

09/12/2016

Giriş Sınav Tarihi

13/12/2016

Sonuç Açıklama Tarihi

15/12/2016

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

 

FAKÜLTE / BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ÖZELLİKLER

KİŞİ SAYISI

UNVAN

Rektörlüğe Bağlı Bölüm

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Tarih Lisans mezunu olmak, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak

1

Okutman


YÖK formatlı özgeçmiş örneği için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.