Sınavı Çakışan Öğrencilerimizin Dikkatine

Akademik takvimde de belirtildiği gibi Ara Sınavlar 7-13 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacaktır. ÇAP/Yan Dal öğrencilerimizin herhangi bir Anadal dersi sınavı ile ÇAP/Yan dal dersinin sınav gün ve saatinin çakışması halinde öğrencilerimiz Anadal dersinin sınavına girecek, daha sonra ÇAP/Yan dal programındaki ilgili dersin hocasına sınavın olduğu gün içinde bilgi verecek ve dersin hocasının belirleyeceği tarihte o dersin Ara Sınavına gireceklerdir.
 Üstten veya alttan ders alan öğrencilerimizden benzer şekilde ara sınavda iki dersinin sınav gün ve saati çakışanlar, tercih ettikleri dersin sınavına girecekler, diğer dersin hocasına sınavın olduğu gün içinde bilgi verecekler ve dersin hocasının belirleyeceği tarihte o dersin Ara Sınavına gireceklerdir.