Üsküdar Üniversitesi 25 Ekim 2016 Akademik Personel Kadro İlanı

FAKÜLTE / BİRİMBÖLÜM / PROGRAMUZMANLIK ALANI / ARANILAN ÖZELLİKLERKİŞİ SAYISIUNVAN
İletişim FakültesiYeni Medya ve GazetecilikGazetecilik Alanında Doktora mezunu olmak ve Gazetecilik Alanında Doçentliğini almış olmak1Prof. Dr.
İnsan ve Toplum BilimleriPsikolojiPsikoloji Alanında Doktora Mezunu olup, Klinik Psikoloji Alanında Deneyim Sahibi olmak2Prof. Dr.
İnsan ve Toplum BilimleriPsikolojiPsikoloji Alanında Doktora Mezunu olup, Klinik Psikoloji Alanında Deneyim Sahibi olmak2Doç. Dr.
İnsan ve Toplum BilimleriPsikolojiPsikiyatri Alanında uzmanlığını tamamlamış olmak1Yrd. Doç. Dr.
İnsan ve Toplum BilimleriPsikolojiPsikoloji Programı Doktora Mezunu olmak,2Yrd. Doç. Dr.
İnsan ve Toplum BilimleriFelsefeEğitim Bilimleri Programı Doktora Mezunu olmak1Yrd. Doç. Dr.
İnsan ve Toplum BilimleriFelsefeFelsefe Programı Doktora Mezunu olmak1Yrd. Doç. Dr.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiSayısal Yöntemler Alanında Doktora Mezunu olmak,1Yrd. Doç. Dr.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri Mühendisliği Alanında Doktora Mezunu olmak,1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikTıp Fakültesi mezunu olup Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.1Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikTıp Fakültesi mezunu olup Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk Psikiyatri alanında uzmanlığını tamamlamış olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiKulak - Burun - Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını ve Doçentliğini almış olmak.1Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyoloji alanında YL ve Doktora Mezunu olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma TerapisiDil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında Doktora Mezunu olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikKadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora Mezunu olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve GüvenliğiMühendislik Fakültesi mezunu / ADR Eğitmeni / A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Eğitmeni / 5 yıllık iş tecrübesi1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik veya Hemşirelik Lisans mezunu olup,  Ebelik veya Kadın Doğum Hemşireliği anabilim dalında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak,1Arş. Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAcil Durum ve Afet Yönetimiİş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak1Öğr. Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAmeliyathane HizmetleriPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapiFizyoterapi Lisans Mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak (belgelemek koşuluyla)1Öğr. Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPatoloji Laboratuvar TeknikleriPatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak,1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPerfüzyon TeknikleriGenel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak,1Prof. Dr.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOptisyenlikGöz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak,1Prof. Dr.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Görüntüleme TeknikleriFizik veya Fizik Mühendisliği Lisans mezunu olup, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında en az 2 yıl deneyimli olmak (belgelemek koşuluyla)1Öğr. Gör.
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Tarih Alanında Doktora Mezunu olmak ve Tasavvuf tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.1Yrd. Doç. Dr.


ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

                Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; 
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması ve transkripti olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
  • Lisans transkript sureti,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (diploma ve transkript ibrazı gerekmektedir) veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) (sınav tarihinden itibaren geçerliliği 5 yıldır) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi25/10/2016
Son Başvuru Tarihi08/11/2016
Ön Değerlendirme Tarihi14/11/2016
Giriş Sınav Tarihi16/11/2016
Sonuç Açıklama Tarihi18/11/2016

           Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

DOSYA EKLERİ