667 KHK Kapsamında Kapanan Üniversitelerden ÖSYM ile Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

667 KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilerek kayıt işlemini yapan öğrencilerin koordinatör üniversitelerden transkript belgelerini temin ederek muafiyet işlemlerinin yapılabilmesi için transkript belgelerinin bir kopyasını ilgili Fakülte/MYO Sekreterliğine dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler ders seçimlerini, Öğrenci İşlerinden alacakları ders kayıt formunu danışman hocaları ile doldurduktan sonra Öğrenci İşlerine teslim ederek gerçekleştireceklerdir.  

Transkript belgelerini belirtilen tarihe kadar teslim edemeyen öğrencilerin muafiyet işlemleri, ilgili belgeler Üniversitemiz tarafından koordinatör üniversitelerden temin edildikten sonra yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin ders kayıtları ilerleyen haftalarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından mazeretli olarak yapılacaktır.

Öğrenciler geldikleri üniversitede en son hangi sınıfta kaldılar ise o sınıftan eğitimlerine devam edeceklerdir. Geçmiş yıllardan dersi kalmamış olan öğrenciler devam edeceği sınıfın derslerini alarak eğitimlerine devam edebilirler. Alttan dersi kalmış olan öğrenciler kalan derslerinin kredisi kadar alttan ders alarak kredi açıklarını kapatmaları gerekmektedir.