Kapatılan Üniversitelerdeki Öğrencilerin Yatay Geçiş İşlemleri

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler şartları sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabileceklerdir.
Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler, yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilecek olup, öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile de yatay geçiş işlemleri için başvuru yapabileceklerdir.

Yatay geçiş işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.