Üsküdar Üniversitesi’nin ilk uluslararası projesi kabul edildi

Üsküdar Üniversitesi şimdi de Avrupa Birliği tarafından kabul gören “Yaşam Boyu Öğrenme” projesiyle toplumun yaşam kalitesini artıracak eğitimi vermeye hazırlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi’nin ilk uluslararası projesi kabul edildi

Üsküdar Üniversitesi, özelde yaşlıların genelde toplumun yaşam kalitesini yükseltecek çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Yaşlı bireylerin günlük bakım aktivitelerini destekleyen, onların özel durum ve hastalıkları halinde sağlıklı bakım hizmeti sunabilecek etkin bireyleri eğitmek amacıyla oluşturduğu proje Avrupa Birliği LLP tarafından kabul gördü. Toplumun sosyo ekonomik ve demografik yapısına kaktı da sağlayacak eğitim programı önümüzdeki günlerde başlayacak.

Üsküdar Üniversitesi uluslararası başarılarını sürdürüyor. İlk öğrencilerini bu yıl alan Davranış Sağlığı ve Bilimlerinde Türkiye’nin ilk ve tek tematik Üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, sunduğu ilk projesi uluslararası arenada kabul gördü.

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin “Yetişkinlere yaşlı bakım eğitim kursu, bilgi beceri ve deneyimde genç yaşlı el ele” isimli projesi, Avrupa Birliği LLP “Grundtvig Programı” tarafından kabul gördü. Toplumda bakım veren ve bakım alanların yaşam kalitesini artıracak bu proje, Üsküdar Üniversitesi tarafından sunulan ilk projenin kabul görmesi açısından da önem taşıyor.

Projenin içeriğine ilişkin bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Uzm. Psk. Orhan Gümüşel ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, projenin 6 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtirken, günden güne yaşlanan Türkiye nüfusunun yaşam kalitesini artırması noktasında da önemli bir proje olduğunu vurguladılar.

Kaliteli bir üniversitenin kalite kriterinin örgün eğitimin yanında bilgi üretme, bilgiyle etkin akademisyenler yetiştirme, üretilen bilginin toplumun tüm katmanlarına etkili projelerle yayma becerisi göstermesiyle mümkün olduğunu ifade eden Gümüşel ve Kaptan, kabul gören yaşam boyu eğitim projesinin de bu anlamda önemli olduğunu belirttiler.

Projeye ilişkin Gümüşel ve Kaptan;

“Yaşlı bireyler için günlük bakım aktivitelerini destekleyebilen, yaşlıya özel durum ve hastalık halinde sağlık bakım hizmeti sunabilecek bireyleri ve bu bireyleri eğitecek elemanları yetiştirmek amaçlanıyor.

Yaşlı bakımı konusunda çalışacak yetişkinler ve eğitim vermek üzere eğitilecek yetişkinler hedeflenmektedir. Dolayısıyla Grundtvig'in hedef grubu olan yetişkinlerle de örtüşmektedir.

Methodology Kurs süresi 5 hafta olacaktır. Kurs teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teori eğitimleri günde 6 saat, haftada 5 gün olmak üzere toplamda 3 hafta ve 90 saat sürecektir. Uygulama ise 2 hafta, günde 8 saat olacak şekilde planlanmıştır. 2 Süpervizyondan oluşmaktadır. Son gün, katılımcılardan geri bildirim, öneri ve dilekler alınacak, katılım sertifikalan verilecektir. Katılımcılara kurs başlangıcında pre-test ve kurs sonunda post-test uygulanacaktır.

Kurs bittikten sonra katılımcılardan aylık olarak, aldıkları eğitim doğrultusunda; iş bulma durumu, yaşlı bakımı verenlerin bilgi gereksinimi ve karşılaştıkları güçlükler, kursun transkültürel kullanımı verilen sertifikanın ülkelerinde iş bulma konusundaki etkisi/yararlılığı, bakım vermede öz yeterliliklerinin değerlendirilmesi konularında e- mail yolu ile rapor halinde bilgi alınacaktır. Rapor, tarafımızdan düzenlenecek bilgi alma formu yoluyla alınacaktır.”

Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkesin katılabileceği eğitim programı 03 Mayıs 2013 tarihinde başlayacak, 07 Haziran 2013 tarihinde sona erecek. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde verilecek; drama, rol play, süpervizyon uygulamalarının da olacağı eğitimlerde sertifikayı almaya hak kazananlar sertifikayla çalışma imkânı da bulabilecekler. Sertifikanın uluslararası düzeyde geçerliliği de bulunuyor.