Üsküdar Üniversitesi 23 Haziran 2016 Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların; 

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; 

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
 • Lisans transkript sureti,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.) ile başvuruda bulunması gerekmektedir. (Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
 • Lisans Transkript Sureti, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Profesör ve Doçent alımı ile ilgili ilanımızın başvuru başlangıç tarihi Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır.

YÖK formatlı özgeçmiş örneği için tıklayınız.
Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

23/06/2016

Son Başvuru Tarihi

15/07/2016

Ön Değerlendirme Tarihi

19/07/2016

Giriş Sınav Tarihi

21/07/2016

Sonuç Açıklama Tarihi

22/07/2016

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Yurtdışında Nörobilim Doktorası yapmış ve Erişkin Psikiyatri alanında Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler tarihi ve özellikle Amerikan dış politika tarihi üzerinde çalışmış olmak

Yardımcı Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak, Postkolonyal teoriler kapsamında sosyal dışlanma üzerine çalışmış olmak

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Doktorasını Reklam veya Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak

Yrd. Doç.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktorasını Biyofizik alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,   Elektrodiagnostik Nöroloji ve Algoloji alanında uzmanlığı olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doktorasını Kadın Doğum Hemşireliği alanında tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Doktorasını Odyoloji alanında yapmış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak

Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak, HIV/AIDS'te parazitolojik tanı
konusunda deneyimli olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Algılanan değer ve marka bağlılığı konusunda deneyimli olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyodiagnostik alanında ihtisasını tamamlamış olmak
ve Doçentliğini Radyodiagnostik alanında almış olmak

Profesör

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez

Diş Hekimliği fakültesi mezunu  ve Doktorasını  Periodontoloji alanında yapmış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız Diş Sağlığı

Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak ve Doktorasını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktorasını Tasavvuf Anabilim Dalında yapmış olmak, Tasavvuf düşüncesi ve tasavvuf tarihi konularında eser sahibi olmak ve dersler vermiş olmak

Profesör

1

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Tarih lisans mezunu olup, Siyasi Tarih anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans mezunu olmak (mezun olduğu alanda 5 yıl deneyimli olmak)

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tamamlamış olmak, mezun olduğu alanda 5 yıl deneyimli, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tamamlamış olmak, mezun olduğu alanda 5 yıl deneyimli, Ergoterapi Anabilim dalında Doktora yapıyor olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik veya Hemşirelik Lisans Mezunu olup, Kadın Doğum Hastalıkları alanında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans yapmış ve en az B Sınıfı Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak,

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Lisans ve Yüksek Lisansını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği
Bölümlerinden lisans mezunu olmak veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Üniversitelerin Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olup alanında 2 yıl deneyimli olmak veya Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Üniversitelerin Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olup İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalında Yüksek Lisans mezunu olmak, mezun olduğu alanda 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Üniversitelerin Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak,  mezun olduğu alanda 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Hemşirelik lisans mezunu olup İlk ve Acil Yardım alanında 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Üniversitelerin Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak,  mezun olduğu alanda 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Fizik lisans mezunu olmak ve optisyenlik alanında en az 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden mezun olmak ve bu alanda 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim Görevlisi

1

 

Kırmızı ile renklendirilmiş ilanlarımız; “Yükseköğretim Kurumunun Türkiye'deki tüm Üniversitelerde geçerli olmak üzere Fakültelere Öğretim Görevlisi alımını durdurması sebebiyle ilgili ilan iptal edilmiştir.

29.06.2016 12:48

Paylaş: