Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Üsküdar Üniversitesi 09 Mart 2016 tarihli Akademik Personel Kadro İlanı


10.03.2016 16:26

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
  • Lisans transkript sureti,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.) ile başvuruda bulunması gerekmektedir. (Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

09/03/2016

Son Başvuru Tarihi

23/03/2016

Ön Değerlendirme Tarihi

24/03/2016

Giriş Sınav Tarihi

25/03/2016

Sonuç Açıklama Tarihi

28/03/2016

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

YÖK formatlı özgeçmiş örneği için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

Lisans eğitimini sosyal bilimlerin herhangi bir alanında yapmış olmak, iletişim bilimleri, radyo, televizyon, sinema veya gazetecilik alanlarından birinde doktorasını tamamlamış bulunmak.

Yardımcı Doçent

1

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

İletişim Fakültesi mezunu olmak, doktorasını yeni medya veya gazetecilik alanlarından birinden almış bulunmak.

Yardımcı Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Felsefe alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Bölümü lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doktorasını Ebelik alanında tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Kadın doğum hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Psikoloji veya Ergoterapi lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Hemşirelik lisans mezunu olup, sağlık yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak ve aynı zamanda bu alanda en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mühendislik Fakültesi Mezunu, En az 10 yıllık mesleki tecrübesi olan, İş Sağlığı ve Güvenliği en az B Sınıfı Uzmanlık Sertifikasına sahip, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında  Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü Ders vermiş olmak

Öğretim Görevlisi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik - Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Eğitimi alanlarında doktorasını tamamlamış olmak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) en a z 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olmak,

Yardımcı Doçent

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Mühendislik Fakültesi Lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahibi olmak,

Öğretim Görevlisi

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Profesör

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Doçent

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Mühendiliği ya da Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olup, Medikal  alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Lisans mezunu olup, Diş Protez alanında en az 2 yıl  deneyim sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği mezunu olup, Beslenme ve Diyetetik  alanında en az 2 yıl  deneyim sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi

1