Üsküdar Üniversitesi 04 Mart 2016 tarihli Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (sgk hizmet dökümü kabul edilmemektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
  • Lisans transkript sureti,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir.) ile başvuruda bulunması gerekmektedir. (Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

04/03/2016

Son Başvuru Tarihi

18/03/2016

Ön Değerlendirme Tarihi

22/03/2016

Giriş Sınav Tarihi

23/03/2016

Sonuç Açıklama Tarihi

24/03/2016

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

YÖK formatlı özgeçmiş örneği için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

İletişim Fakültesi mezunu olmak, Lisans üstü eğitimini  Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlardan birinde yapıyor olmak

Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Fakültesi mezunu olmak, Lisans üstü eğitimini  Radyo, Televizyon ve Sinema, İletişim Sosyolojisi veya Medya Çalışmaları alanlarından birinde yapıyor olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik Lisans Mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümü mezunu olup sağlık yönetimi veya yönetim ve organizasyon dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak,

Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak,

Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar-Kontrol Eğitimi veya Elektronik-Haberleşme Eğitimi bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak,

Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik - Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Eğitimi Bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak,

Arş. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Öğr. Gör.

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, Odyometri alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Lisans mezunu olup, Optisyenlik alanında 2 yıl çalışmış olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlık Eğitimini Radyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı

Hemşirelik Lisans mezunu olup, Dahili ve Cerrahi Kliniklerde en az 2 yıl  deneyim sahibi olmak

Öğr. Gör.

1

10.03.2016 16:23

Paylaş: