Final sınavları hakkında önemli duyuru

Değerli öğrencilerimiz,

Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 22 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/22 sayılı toplantısında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi final, bütünleme ve tek ders sınavları ile yabancı dil hazırlık ve TÖMER yeterlilik sınavlarının, (Tıp Fakültesi 4. Sınıf hariç olmak üzere), çevrimiçi yapılmasına karar verilmiştir. Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü