Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi


1- 30 Ekim -  09  Kasım  2012  Bölüm /Anabilim  Dalı,  listelerinin ilanı

2- 13 -  Kasım  2012  Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Bölüm  öğrencilerinin  katılımıyla ve kendi aralarından  Bölüm/Anabilim  Dalı, temsilcilerinin seçimi.

(Fakülte /Enstitü/ Meslek Yüksekokulu  seçim kurulu gözetiminde )

3- 15 -  Kasım 2012 Bölüm/Anabilim Dalı, temsilcilerinin kendi aralarından  Fakülte /Enstitü/Meslek Yüksekokulu  temsilcilerinin seçilmesi.

 (Fakülte /Enstitü/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulu gözetiminde)  

4-  22 - Kasım 2012  Saat 14.00  Fakülte  /Enstitü /Meslek Yüksekokulu Temsilcilerinin katılımıyla Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun toplanması.

Kendi aralarında Üniversite Öğrenci Konsey Başkanı’nın seçilmesi.

Sonucun seçilen başkan tarafından yazı ile Rektörlük makamına bildirilmesi.

-Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulları seçim işlemi ile ilgili kurulunu ve görevli personellerini önceden belirlemeli.
-Seçim işlemleri her Fakülte Meslek Yüksekokulu ve Enstitü için farklı sınıflarda aynı anda yapılmalı.
-Seçimler öğleden sonraki saatler için planlanmalı.
-Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu  seçim için kullanacağı  sınıfı yönetim kadrosunun bulunduğu katta kendisi seçmeli.
-Seçim güvenliği Güvenlik Amirliği tarafından sağlanmalı.