Uzaktan Eğitimle Verilen Derslerin Final Sınavları

Uzaktan Eğitimle (UE) verilen derslerin final sınavları  (okulda sınav salonlarında gözetmenli olarak) 6 Ocak 2016 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda verilen saatlerde yapılacaktır.   Daha önce de duyurulduğu üzere uzaktan eğitim derslerinde ara sınavların (internet üzerinden yapılan) ağırlığı  % 20 iken final sınavlarının ağırlığı % 80’dir. Sınavlar çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. Sınavlara gelirken yanınızda öğrenci kimlik belgenizi, kurşun kalem ve silgi  bulundurmayı unutmayınız. Sınavlarda optik cevap kağıtlarını doğru ve eksiksiz doldurmanız, işaretlemeleri kurşun kalemle ve muntazam yapmanız önemlidir. Uzaktan Eğitim Final sınavlarına gireceğiniz derslik ve salonları https://lms.uskudar.edu.tr/  adresinde duyurularda ve sisteme girdiğinizde karşınıza çıkacak mesajda görebilirsiniz.

6 Ocak 2016 Çarşamba günü yapılacak Uzaktan Eğitimle Verilen Derslerin Final Sınavları

17:00-17:30

17:30-18:00

18:15- 18:45

TUR101  Türk Dili ve Edebiyatı I

ATA101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

INGU101   İngilizce I

 

 

Temel Bilgi  Teknolojileri  I    (Çarşı Yerleşke  Emirnebi Salonları 1-2)

 

 

Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri  (Merkez Yerleşke Kuleli Salonu)