Üsküdar Üniversitesi 18 Aralık 2015 Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Lisans/Rektörlüğe Bağlı Bölümler Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • En az Yüksek Lisans diploması (noter onaylı fotokopi) veya lisans diploması olmak şartıyla en az alanında 5 yıl deneyim belgesi, (sgk hizmet dökümü kabul edilmemektedir.)
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi,
  • Lisans transkript sureti,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • En az 2 yıllık alanla ilgili çalışma deneyimi belgesi (sgk hizmet dökümü kabul edilmemektedir ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

18/12/2015

Son Başvuru Tarihi

04/01/2016

Ön Değerlendirme Tarihi

07/01/2016

Giriş Sınav Tarihi

12/01/2016

Sonuç Açıklama Tarihi

14/01/2016

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE / BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ÖZELLİKLER

UNVAN

KİŞİ SAYISI

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

Gazetecilik alanında Lisans mezunu olmak, Gazetecilik veya Yeni Medya alanında Doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Halkla İlişkiler

İletişim Fakültesi mezunu olmak, Doktora derecesini halkla ilişkiler alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak. Sinirbilimleri ve Deneysel Epilepsi konuları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

Psikoloji

Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Profesör

1

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlık Eğitimini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapmış olmak.

Doçent

1

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlık Eğitimini Nöroloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Nöroloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

Psikoloji (İngilizce)

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlık Eğitimini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapmış olmak. Erişkin Psikiyatri Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

Psikoloji

Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Profesör

1

Ebelik

Kadın Doğum Hemşireliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak

Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlık Eğitimini Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olmak. Halk Sağlığı Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.

Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstri ve Sistem, Endüstri, Makine, Elektrik - Elektronik, Bilgisayar, Enerji Sistemleri, Biyomedikal, Matematik Mühendislikleri veya Kimya Mühendisliği dallarından lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Profesör

2

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Doçent

2

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

2

Ağız Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Eczane Hizmetleri

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

2

Odyometri

Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olup, Odyometri alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak

Öğretim Görevlisi

1

Optisyenlik

Lisans mezunu olup, Optisyenlik alanında 2 yıl çalışmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlık Eğitimini Radyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Mühendislik Fakültesi Lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahibi olmak,

Öğretim Görevlisi

3

 

YÖK formatlı özgeçmiş örneği için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

28.12.2015 17:08

Paylaş: