Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine (2015-11-18)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üniversite Kültürü Dersi için,  tüm üniversitemizde yapılan etkinliklerden ve  www.psikoyorum.tv (28 Eylül -30 Aralık 2015 tarihleri arasında yayınlanan maksimum 2 adet rapor)  adresinde izleyip toplamda  4 adet  Etkinlik Raporu,  kendi bölüm asistanına toplu olarak  30 Aralık 2015 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Fakülte Sorumlu Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mesut Karahan