Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine


Öğrencilerimiz Üniversite Kültürü Dersi için Üniversitemizin düzenlediği en az 4 etkinliğe katılarak 4 raporu kendi el yazıları ile hazırlayacaklardır. Hazırlanan raporlar, etkinliğin gerçekleştiği tarihten sonra ve en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar danışman öğretim elemanlarına elden ve imza karşılığında teslim edilecektir.