Üsküdar Üniversitesi 21 Ekim 2015 tarihli Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

                 

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülteden onaylı fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/öğrenci belgesi
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Fakülte başvurularında en az 5 yıl deneyim belgesi veya Yüksek Lisans belgesi, Myo başvurularında en az 2 yıllık alanla ilgili çalışma deneyimi belgesi (sgk hizmet dökümü kabul edilmemektedir.)
  • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülte onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

21/10/2015

Son Başvuru Tarihi

04/11/2015

Ön Değerlendirme Tarihi

09/11/2015

Giriş Sınav Tarihi

11/11/2015

Sonuç Açıklama Tarihi

13/11/2015

           Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yök formatlı özgeçmiş örneği ve başvuru dilekçesi örneği internet sitemizde mevcuttur.

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, Sistem, Kimya, Makine, Mekatronik, Bilgisayar ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, YDS'den minimum 80 almış olmak veya lisansını İngilizce eğitim yapan bir Üniversiteden almış olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

Arş. Gör.

 

1

İletişim

Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema alanında yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

 

1

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Fakültesi mezunu olmak,  doktorasını  Televizyon veya Sinema  alanında yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

 

1

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak,  doktorasını  Radyo, Televizyon veya Gazetecilik alanında yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Tıp fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Psikiyatri alanında almış olmak Yrd. Doç. Dr. 1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktora ve Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Alanında almış olmak, Tasavvuf alanında eserler vermiş olmak

 

Prof. Dr.

 

2

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktora ve Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Alanında almış olmak, Tasavvuf alanında eserler vermiş olmak

 

Doç. Dr.

 

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Eski Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamlamış olmak ve klasik Türk edebiyatı, dinî-tasavvufî-ahlakî edebiyat, Mevlâna ve eserlerine dair bildiri ve atıf alan makaleleri olmak

Prof. Dr.

 

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Kuzey Afrika’daki tasavvufi akımlar üzerine çalışmış olmak

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Rektörlük

 

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı mezunu olmak, ilgili alanda yüksek lisans derecesine veya 5 yıllık tecrübeye sahip olmak, yabancılara Türkçe eğitimi alanında en az 2 yıl öğretim deneyimi olmak.

Öğr. Gör.

1