Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

Doçentlik sınav yönetmeliğine göre “Sözlü sınav, doçent ve profesör unvanına sahip öğretim üyelerine açıktır. Jüri başkan ve üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. Sözlü sınavın yapılacağı yer ile gün ve saati, sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında yayımlanır.”

Buna göre:  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Beytullah Karadayı’nın Adli Bilimler alanında Doçentlik Sözlü Sınavı 15 Ekim 2005 günü saat 10:00’da, Üniversitemiz Merkez Kampüs 332 nolu derslikte yapılacaktır.