2015-2016 Güz Dönemi Ön Lisans - Lisans Öğrencileri Ders Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri

2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisans-ön lisans 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri 08-21 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

İşlem Sırası

1 - Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders seçme ekranı aracılığı ile bu yarıyılda alacakları dersleri seçeceklerdir.

2 - Danışman hocaları ile görüşerek seçtikleri dersleri onaylatacaklardır. (Danışman hoca tarafından onaylanmayan dersler alınmamış sayılır)

3 - Danışman hoca tarafından çıkarılan kayıt onay raporuna imza atarak bir nüshasını kendilerine alacaklardır.

Önemli Notlar

  • 1.sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır bu öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca öğrenci bilgi sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
  • Yalnızca 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencileri ders kayıt işlemi yapacaklardır.
  • Öğrencilerimiz öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.
  • Öğrencilerimizin dönemlik kredi yükü 30 AKTS, azami kredi yükü 45 AKTS dir.
  • Öğrenciler danışmanlarının onayıyla daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
  • 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.
  • Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.
  • Yatay geçişle veya dikey geçişle bu yıl 2. sınıf veya 3. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler ilgili fakülte/myo tarafından muafiyet işlemleri yapıldıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıt işlemi yapabileceklerdir.
  • Ön lisans programlarında 2. Sınıfı tamamlamış fakat alttan dersleri bulunan öğrencilerin ders kayıt işlemleri öğrenci işlerine teslim etmiş oldukları ders kayıt formu ile yapılmıştır.
  • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.