Sağlık Bilimleri Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent ve yardımcı doçent) alınması hakkında duyuru.(27.02.2012)

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine, 2547 sayılı Kanun'un 23-26ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3-20nci maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent ve yardımcı doçent) alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

27.02.2012

Son Başvuru Tarihi

13.03.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

15.03.2012

Yabancı Dil Sınav Tarihi

17.03.2012

Profesör kadrosuna müracaat eden adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, noterden tasdikli doçentlik belgesinin fotokopisini, yayın listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Doçent kadrosuna müracaat eden adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini,   nüfus cüzdanı fotokopisini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini ve yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.
İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur. 27.02.2012

ADRES:
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63  
Üsküdar-İSTANBUL

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İHTİYAÇ DUYULAN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI


FAKÜLTE
BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Tıp
Ruh Sağlığı ve Hst. Uzmanlığı
Çocuk Hst. Uzmanlığı
Psikoloji
Hemşirelik
Çocuk sağlığı ve Gelişimi
Ergen Sağlığı ve Gelişimi
Pedagoji
Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 2

Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız (PDF)
Dilekçe Örneği için tıklayınız (PDF)