Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Öğretim üyesi ilanı (30 Mart 2011 - 13 Nisan 2011)


Üniversitemiz İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesine, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine, Sağlık Bilimleri Fakültesine, Sosyal Bilimleri Enstitüsüne ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokullarına 2547 sayılı Kanun'un 23-26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin 3-20 nci maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı doçent) alınacaktır.

Profesör kadrosuna katılmak isteyen adayların: dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, doçentlik belgesinin fotokopisini, yayın listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosuna atanmak isteyen adayların: dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, doktora diplomasının fotokopisini ve yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek,bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin;Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.İlan şartlarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Müracaat tarihleri: 30 Mart 2011 - 13 Nisan 2011 arasıdır.

Duyurulur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Prof. 3
Yrd. Doç. 5
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Prof. 2
Yrd. Doç. 2

Başvuru Adresi:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63 Üsküdar-İSTANBUL e-posta: basvuru@uskudar.edu.tr

Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız (PDF)
Dilekçe Örneği için tıklayınız (PDF)