Dr.Öğr. Üyesi Zekai GENÇ

MDBF / Adli Bilimler

zekai.gencuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2458

ORCID: 0000-0002-4725-5356


Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Belge İnceleme, Grafoloji ve Sahtecilik, Uyuşturucu, Denetimli Serbestlik

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

5 10 16 17

Kısa Özgeçmiş

1963 Edirne doğumlu Zekai Genç’in eğitim bilgileri aşağıda sıralanmıştır. Ph. D.  2005    İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Tez başlığı: “İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerine Yansıyan Almanya ve Avusturya Bağlantılı Organize Uyuşturucu Suçlarının Avrupa Birliği  Prensipleri Uyarınca İncelenmesi”
M. A.  1995    Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında Bilim    Uzmanı Derecesi, Van
Tez başlığı: “Basın Dilinin Anlam Bilim ve Dil Bilim Açısından İncelenmesi”
B. A.  1988     Polis Akademisi, AnkaraB. A.  1987     Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Almanca Bölümü, Ankara       

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerine Yansıyan Bilişim Yoluyla İşlenen Çocuk Pornografisi Eylemlerinin Uluslararası Hukuk Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Türkiye için Öneriler, 2023.
 2. Türk ve Fransız Ceza Hukukunda Yağma Suçu, 2023.
 3. Çocuk İstismarını Bildirme Niyet Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, 2023.
 4. Üniversite Öğrencileri Arasında Flört Şiddetini Azaltmada Adli Hemşireliğin Rolü, 2023.
 5. EBELERİN OBSTETRİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI, 2023.
 6. Akut Alkol Kullanımının Görgü Tanığı Belleğinin Yanılabilirliğine Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz, 2022.
 7. Hemşirelerin Çocuk İstismarını ve İhmalini Raporlamaya Yönelik Tutumları, 2022.
 8. Evcil hayvan besleyen bireylerde yaşam doyumu ve stresin incelenmesi, 2021.
 9. 5-10 Yaş Aralığında Çocuk Sahibi Olan Sosyal Medya Kullanıcısı Anne ve Babaların Ebeveynlik Stillerinin İstismar Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 10. 2010-2019 Yılları Arasında Türkiye'de Gerçekleşen İntihar Olaylarının Değişiklikler Açısından İncelenmesi, 2021.
 11. Rap müziğin gençlerin toplumsal davranışları üzerine etkileri: Uyuşturucu madde kullanımı, 2021.
 12. TÜRKİYE'DE YABANCI SUÇLULUĞU, 2019.
 13. Adam Öldürme Suçu Nedeniyle Cezaevinde Bulunan Erkek Hükümlülerin Suç Analizi, 2019.
 14. Sahnelenen Olay Yeri, 2019.
 15. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri, 2019.
 2. Çocukların İstismar Yaşantılarını Anlamada Bir Yol: Çocuk Resimlerinin Sembolik Dili, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 2. 7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi / 7th International Forensic Nursing Congress, 2023.
 3. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 4. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 5. 9th International Social Research and Behavioral Sciences Conference, 2021.
 6. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 7. I. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMCİLER VE CEZA HUKUKÇULARI KONGRESİ, 2019.
 8. YENİ MEDYA VE AİLE ÇALIŞTAYI, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Ceza ve Hukuk Davalarında Soruşturma Teknikleri, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Şartlı Tahliye ve Denetimli Serbestlik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Suçlu Davranışı, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Belge İnceleme, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Görüşme ve Sorgu Teknikleri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Bitirme Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Klinik Çalışma, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Adli Belge İnceleme, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Görgü Tanıkları ve Mağdurlarla Görüşme Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Uluslararası Örgütlü Suçlar, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Uluslararası Örgütlü Suçlar, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 12. Uluslararası Örgütlü Suçlar, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Suç Önleme: Yaklaşım, Uygulama ve Değerlendirme, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Uyuşturucu ve Suç, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Bitirme Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 17. Bilirkişilik ve Etik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 18. Kriminalistik I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 19. Adli Hemşirelik/Ebelik Yasal Sorumluluk ve Bilirkişilik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)