Zekai GENÇ, Ph.D

Assistant Professor

zekai.gencuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2458

ORCID: 0000-0002-4725-5356


Research Fields

Forensic Sciences, Questioned Documents, Graphology and Forgery, Drugs, Probation

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

5 10 16 17

Short CV

Academic gualifications of Dr. Zekai Genç born in 1963 Edirne Turkey are presented below Ph.D 2005 İstanbul University Institution of Forensic Medicine Faculty of Social Sciences.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerine Yansıyan Bilişim Yoluyla İşlenen Çocuk Pornografisi Eylemlerinin Uluslararası Hukuk Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Türkiye için Öneriler, 2023.
 2. Türk ve Fransız Ceza Hukukunda Yağma Suçu, 2023.
 3. Çocuk İstismarını Bildirme Niyet Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, 2023.
 4. Üniversite Öğrencileri Arasında Flört Şiddetini Azaltmada Adli Hemşireliğin Rolü, 2023.
 5. EBELERİN OBSTETRİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI, 2023.
 6. Akut Alkol Kullanımının Görgü Tanığı Belleğinin Yanılabilirliğine Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz, 2022.
 7. Hemşirelerin Çocuk İstismarını ve İhmalini Raporlamaya Yönelik Tutumları, 2022.
 8. Evcil hayvan besleyen bireylerde yaşam doyumu ve stresin incelenmesi, 2021.
 9. 5-10 Yaş Aralığında Çocuk Sahibi Olan Sosyal Medya Kullanıcısı Anne ve Babaların Ebeveynlik Stillerinin İstismar Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 10. 2010-2019 Yılları Arasında Türkiye'de Gerçekleşen İntihar Olaylarının Değişiklikler Açısından İncelenmesi, 2021.
 11. Rap müziğin gençlerin toplumsal davranışları üzerine etkileri: Uyuşturucu madde kullanımı, 2021.
 12. TÜRKİYE'DE YABANCI SUÇLULUĞU, 2019.
 13. Adam Öldürme Suçu Nedeniyle Cezaevinde Bulunan Erkek Hükümlülerin Suç Analizi, 2019.
 14. Sahnelenen Olay Yeri, 2019.
 15. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, 2018.

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri, 2019.
 2. Çocukların İstismar Yaşantılarını Anlamada Bir Yol: Çocuk Resimlerinin Sembolik Dili, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 2. 7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi / 7th International Forensic Nursing Congress, 2023.
 3. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 4. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 5. 9th International Social Research and Behavioral Sciences Conference, 2021.
 6. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 7. I. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMCİLER VE CEZA HUKUKÇULARI KONGRESİ, 2019.
 8. YENİ MEDYA VE AİLE ÇALIŞTAYI, 2019.

Administrative Activities

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Ceza ve Hukuk Davalarında Soruşturma Teknikleri, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. Şartlı Tahliye ve Denetimli Serbestlik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Suçlu Davranışı, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Belge İnceleme, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Görüşme ve Sorgu Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Bitirme Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Klinik Çalışma, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Adli Belge İnceleme, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Görgü Tanıkları ve Mağdurlarla Görüşme Teknikleri, (Master / 2022-2023 Bahar)
 10. Uluslararası Örgütlü Suçlar, (Master / 2022-2023 Güz)
 11. Uluslararası Örgütlü Suçlar, (PhD / 2022-2023 Güz)
 12. Uluslararası Örgütlü Suçlar, (Master / 2022-2023 Güz)
 13. Suç Önleme: Yaklaşım, Uygulama ve Değerlendirme, (Master / 2022-2023 Güz)
 14. Uyuşturucu ve Suç, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. Bitirme Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 17. Bilirkişilik ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 18. Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 19. Adli Hemşirelik/Ebelik Yasal Sorumluluk ve Bilirkişilik, (Master / 2022-2023 Güz)