Zekai GENÇ, Ph.D

FENS / Forensic Science

zekai.gencuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2458

ORCID ID: 0000-0002-4725-5356

Research Fields

Forensic Sciences, Questioned Documents, Graphology and Forgery, Drugs, Probation

Short CV

Academic gualifications of Dr. Zekai Genç born in 1963 Edirne Turkey are presented below Ph.D 2005 İstanbul University Institution of Forensic Medicine Faculty of Social Sciences.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Akut Alkol Kullanımının Görgü Tanığı Belleğinin Yanılabilirliğine Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz, 2022.
 • Hemşirelerin Çocuk İstismarını ve İhmalini Raporlamaya Yönelik Tutumları, 2022.
 • Evcil hayvan besleyen bireylerde yaşam doyumu ve stresin incelenmesi, 2021.
 • 5-10 Yaş Aralığında Çocuk Sahibi Olan Sosyal Medya Kullanıcısı Anne ve Babaların Ebeveynlik Stillerinin İstismar Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • 2010-2019 Yılları Arasında Türkiye'de Gerçekleşen İntihar Olaylarının Değişiklikler Açısından İncelenmesi, 2021.
 • Rap müziğin gençlerin toplumsal davranışları üzerine etkileri: Uyuşturucu madde kullanımı, 2021.
 • TÜRKİYE'DE YABANCI SUÇLULUĞU, 2019.
 • Adam Öldürme Suçu Nedeniyle Cezaevinde Bulunan Erkek Hükümlülerin Suç Analizi, 2019.
 • Sahnelenen Olay Yeri, 2019.
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, 2018.

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri, 2019.
 • Çocukların İstismar Yaşantılarını Anlamada Bir Yol: Çocuk Resimlerinin Sembolik Dili, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 • 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 • 9th International Social Research and Behavioral Sciences Conference, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • I. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMCİLER VE CEZA HUKUKÇULARI KONGRESİ, 2019.
 • YENİ MEDYA VE AİLE ÇALIŞTAYI, 2019.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Üniversite Kültürü II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Suçlu Davranışının Psikolojisi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Soruşturma Teknikleri, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Şartlı Tahliye ve Denetimli Serbestlik, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Suçlu Davranışı, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Bitirme Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Belge İnceleme, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Terminal Balistik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Görgü Tanıkları ve Mağdurlarla Görüşme Teknikleri, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Suç Önleme: Yaklaşım, Uygulama ve Değerlendirme, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Görgü Tanıklığı, İfade Alma ve Görüşme Teknikleri, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Temel Adli Bilimler I, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Görüşme ve Sorgu Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Uyuşturucu ve Suç, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Bitirme Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Çalışma, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Bilirkişilik, Etik ve Kalite Güvencesi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Adli Hemşirelik/Ebelik Yasal Sorumluluk ve Bilirkişilik, (Master / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index