Dr.Öğr. Üyesi Yusuf İlker ÇÖMEZ

Tıp Fakültesi / Üroloji

yusufilker.comezuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

üroloji, androloji, üroronkoloji, ürojinekoloji, kök hücre tedavisi

Kısa Özgeçmiş

Yusuf İlker ÇÖMEZ, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tıp Uzmanlık eğitimini Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji anabilim dalında tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

  1. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 3B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)