Dr.Öğr. Üyesi Yusuf İlker ÇÖMEZ

Tıp Fakültesi / Üroloji

yusufilker.comezuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

üroloji, androloji, üroronkoloji, ürojinekoloji, kök hücre tedavisi

Kısa Özgeçmiş

Yusuf İlker ÇÖMEZ, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tıp Uzmanlık eğitimini Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji anabilim dalında tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

  1. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 2B), (Lisans / 2021-2022 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

  1. Science Citation Index (SCI)
  2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
  3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
  4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
  5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)