Yelda İBADİ,

FHSS / Psychology (English)

yelda.ibadiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 3911

Short CV

Born in 1989. In 2012, she completed her undergraduate degree in the Psychology Department of the Middle School Technical University. During her undergraduate education, she did internships in Bakırköy Psychiatry Hospital, Adult Psychiatry and Bakırköy Psychiatry Hospital and Child and Adolescent Psychiatry Clinic. She is continuing her MSc in Clinical Psychology Program of Üsküdar University Social Sciences Institute.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Administrative Activities

 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2012 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2012 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Üsküdar Üniversitesi Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi Bildiri Jüri Üyeliği 2022

Education and Training Activities

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index