Yelda İBADİ,

FHSS / Psychology (English)

yelda.ibadiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 3911

ORCID ID: 0000-0002-1448-0936

Citation : 36 | h-index : 2 | i10-index : 1

: 1
: 0

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

Born in 1989. In 2012, she completed her undergraduate degree in the Psychology Department of the Middle School Technical University. During her undergraduate education, she did internships in Bakırköy Psychiatry Hospital, Adult Psychiatry and Bakırköy Psychiatry Hospital and Child and Adolescent Psychiatry Clinic. She is continuing her MSc in Clinical Psychology Program of Üsküdar University Social Sciences Institute.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Administrative Activities

 1. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - 2022)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2012 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Üsküdar Üniversitesi Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi Bildiri Jüri Üyeliği 2022

Education and Training Activities

 1. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Deneysel Psikoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 3. Deneysel Psikoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)