Yelda İBADİ,

FHSS / Psychology (English)

yelda.ibadiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 3911

ORCID ID: 0000-0002-1448-0936

Citation : 26 | h-index : 2 | i10-index : 1


Short CV

Born in 1989. In 2012, she completed her undergraduate degree in the Psychology Department of the Middle School Technical University. During her undergraduate education, she did internships in Bakırköy Psychiatry Hospital, Adult Psychiatry and Bakırköy Psychiatry Hospital and Child and Adolescent Psychiatry Clinic. She is continuing her MSc in Clinical Psychology Program of Üsküdar University Social Sciences Institute.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Administrative Activities

 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2012 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Üsküdar Üniversitesi Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi Bildiri Jüri Üyeliği 2022

Education and Training Activities

 • Araştırma Yöntemleri (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Psikoloji II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Matematik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Öğrenme Psikolojisi, (Master / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index