Uygar AYDEMİR, Ph.D

Assistant Professor

uygar.aydemiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2341

ORCID: 0000-0002-3972-2380

Citation : 18 | h-index : 3 | i10-index : 0


UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 10 11 16 17

Short CV

Uygar Aydemir is an assistant professor in the Department of History of the Faculty of Humanities and Social Sciences at Üsküdar University in Istanbul. Aydemir has a PhD in History from Sabancı University, an MA degree in Turkish Literature from Bilkent University, and a BA degree in Cultural Studies from Sabancı University. He finished his doctoral dissertation in December 2017. The title of his dissertation was “Mahmud Nedim Pasha’s Critique of the Tanzimat Bureaucracy: State Modernization, Political Strife, and Great Power Intervention.” The courses he taught include “A 19th century History of Ideas in the Ottoman Empire”, “Sociological Thought of Ibn Khaldun”, “World History” and “Ottoman Turkish.” He attended international conferences in the UK, France, the Netherlands and Germany. His recent articles appeared among the publications of Turkish Historical Society and The National Museum of Leskovac.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru, 2023.
 2. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru_ Bölüm 6, 2023.
 3. Reinstating the Sultan's Agency amidst an All-Pervading Bureaucracy: Mahmud Nedim Pasha's Mirror of State, 2023.
 4. Yeni Bir Bilime ve Bilinç Kültürüne Doğru (Galileo Komisyonu Raporu tercümesi 7. bölüm), 2023.
 5. Post-Materyalist Bir Bilime Doğru-Sonsöz (Galileo Komisyonu Raporu tercümesi 8. bölüm), 2023.
 6. The Effects of COVID-19 In Daily Life, 2022.
 7. Restrictions on the Freedom of Movement during the COVID-19 Pandemic and Historical Plagues, 2022.
 8. Reflecting the News of the Spread of Infectious Diseases in the Newspapers, 2021.
 9. Ölümün Tazeleyen Nefesi: Salgınların Psikolojik Etkisiyle Politik Yeni Başlangıç Arayışları, 2021.

Academic Activities > Editörlük

 1. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2019.
 2. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2020.
 3. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2021.
 4. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergi, ISSN:2459-0223, 2022.
 5. A Global Pandemic: Ripple Effects of COVID -19, ISSN:, 2022.
 6. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2023.

Projects > Projects

 1. Adil Hafıza Doğu Karadeniz, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. The Forth European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies, 2023.
 2. Travellers in Ottoman Lands: The Balkans, Anatolia and Beyond, 2022.
 3. 31 Mart Vakası'nı Yeniden Düşünmek, 2022.
 4. The Franco-Prussian War of 1870-1871: A European Turning-Point?, 2021.
 5. 4th International Conference on Current Trends In The Middle East (ICCTME), 2021.
 6. Middle East Studies Association Annual Meeting, 2019.
 7. Edebiyat ve Tarih Konuşmaları, 2019.
 8. Monarchy and Modernity since 1500, 2019.
 9. Sahn-ı Semân'dan Dârülfün'un'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler (19. yüzyıl), 2018.
 10. III. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - 2023)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - 2023)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2023)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2024)
 11. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tarih, (2019 - Devam ediyor.)
 12. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2019 - 2024)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 15. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2023)
 16. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)

Scientific Memberships

 1. GTOT 2023
 2. İLEM 2023
 3. Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung 2022
 4. İLEM Tarih Çalışmaları Merkezi üyeliği 2022
 5. İLEM Tarih Çalışmaları Merkezi üyeliği 2021
 6. Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung 2021

Education and Training Activities

 1. Modern Türkiye'de Düşünce Tarihi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Çağdaş Dünya Tarihi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Düşünce Tarihi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Avrupa Yakın Çağ Tarihi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Dünya Tarihi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Çağdaş Dünya Tarihi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Modern Ortadoğu Tarihi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Tarihsel Sosyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Dünya Tarihi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Uygarlık Tarihi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. History of Civilizations, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)