Facebook Pixel Code

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği - Bölüm Başkanı / SBE Müdür / PARGE Koordinatör Yardımcısı / YAZAMER - Müdürü

turker.erguzeluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Turker Tekin Ergüzel 1978 yılı Sakarya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, lise öğrenimini 1996 yılında Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi, Elektronik Bölümü'nde tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini ise sırasıyla 2000, 2003 ve 2009 yıllarında Marmara Üniversitesi, Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Bilgisayar - Kontrol Eğitimi programında tamamladı. Yüksek lisans tezini "Veri Yapılarının Web Tabanlı Eğitimi" üzerine yapmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyetlerini birincilikle tamamlayan Dr. Ergüzel, doktora çalışmasını “Genetik-Ant Koloni Optimizasyonu Algoritması (ACO) ile Proses Kontrol” üzerine yapmıştır. Sistem modelleme, gerçek zamanlı sistemler için kontrolör tasarımı, yapay zeka yöntemleri ve EEG sinyal işleme konularında çok sayıda uluslararası yayınları ve hakemlikleri bulunmaktadır. İngilizce bilen Dr. Ergüzel yürüttüğü lisansüstü tezlerinde EEG sinyalleri ile gerçek zamanlı robot kolu kontrolü üzerinde yoğunlaşmıştır.

2010-2012 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Dr. Ergüzel, 2012 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yapay zeka başlığı altında sistem modelleme, bulanık mantık ve optimizasyon alanlarında uzmanlaşan Dr. Ergüzel’in bu alandaki çalışmaları son yıllarda EEG sinyallerinin işlenmesi ve hastalık sınıflandırması üzerine yoğunlaşmıştır.