Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği - Bölüm Başkanı / SBE Müdür / PARGE Koordinatör Yardımcısı / YAZAMER - Müdürü

turker.erguzeluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2407

ORCID ID: 0000-0001-8438-6542

Citation : 422 | h-index : 11 | i10-index : 12


Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Turker Tekin Ergüzel 1978 yılı Sakarya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, lise öğrenimini 1996 yılında Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi, Elektronik Bölümü'nde tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini ise sırasıyla 2000, 2003 ve 2009 yıllarında Marmara Üniversitesi, Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Bilgisayar - Kontrol Eğitimi programında tamamladı. Yüksek lisans tezini "Veri Yapılarının Web Tabanlı Eğitimi" üzerine yapmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyetlerini birincilikle tamamlayan Dr. Ergüzel, doktora çalışmasını “Genetik-Ant Koloni Optimizasyonu Algoritması (ACO) ile Proses Kontrol” üzerine yapmıştır. Sistem modelleme, gerçek zamanlı sistemler için kontrolör tasarımı, yapay zeka yöntemleri ve EEG sinyal işleme konularında çok sayıda uluslararası yayınları ve hakemlikleri bulunmaktadır. İngilizce bilen Dr. Ergüzel yürüttüğü lisansüstü tezlerinde EEG sinyalleri ile gerçek zamanlı robot kolu kontrolü üzerinde yoğunlaşmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • STROOP ETKİSİNDE SEÇİCİ DİKKAT VE DİKKAT EKSİKLİĞİ - EEG FREKANS BANTLARI, 2020.
 • Sinirbilimde Derin Öğrenme Uygulamaları, 2020.
 • STROOP ETKİSİNDE SEÇİCİ DİKKAT VE DİKKAT EKSİKLİĞİ, 2020.
 • İş Kazalarının Ciddi Yaralanmalı ve Ölümlü Kaza Yaklaşım Yöntemi ile Ana-lizi ve Değerlendirilmesinin Önemi, 2020.
 • Depresyon hastalarında TMU tedavisine yanıt veren ve vermeyenlerde QEEG verilerinin analizi, 2020.
 • Farklı eğitim düzeylerindeki bireylerde güvenlik kültürü bilinci farklılıkları, 2019.
 • Opioid kullanım bozukluğu ve sağlıklı kontrol gruplarının sınıflandırılmasında qeeg tabanlı biyobelirteç ile makine öğrenme yöntemleri kullanılarak retrospektif olarak sınıflandırılması, 2019.
 • Obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani bozukluklarının uygun biyobelirteç kullanılarak makine öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması, 2019.
 • Küçük ölçekli üst yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin incelenmesi, 2019.
 • Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi, 2019.
 • İtfaiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler, 2018.
 • 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin incelenmesi (Sakarya İli ), 2018.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görsel ve sözel eğitimin etkinliğinin karşılaştırılması, 2018.
 • Lojistik depolarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, 2018.
 • The development of mobile software to transfer the declaration of non-conformity into occupational health and safety automation systems where internet is inaccessible, 2017.
 • İki Serbestlik Dereceli Hareket Kontrolü İçin Zihinsel Görev Sınıflandırma Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı, 2016.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 33

An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures (2018)

Analysis of Time Frequency EEG Feature Extraction Methods for Mental Task Classification

International Journal of Computational Intelligence Systems (2016)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 • Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, 2017.
 • EEG biomarkers in depression, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, 2020.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019), 2019.
 • Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements, 2019.
 • 17.Sinirbilim Kongresi, 2019.
 • SBMT, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • 2. Nörobilim Kongresi, 2018.
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 • 1.Bilim Forumu, 2018.
 • ICCESEN, 2017.
 • IEEE Intell. Sys. Conf, 2017.
 • ELECO 2016, Bursa, 2016.
 • SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • TIPTEKNO 2014, 2014.
 • SAI, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • ICCIIS, London, 2013.
 • International Science and Technology Conference, 2011.
 • International Educational Technology Conference,Sarajevo, 2010.
 • Intelligent Manufacturing Systems, 2010.
 • TOK 2009, İstanbul,, 2009.
 • UMES 2007,Kocaeli, 2007.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatör Yardımcılığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Yazılım Mühendisliği (İngilizce), (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sağlık Bilişimi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, YAZAMER, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, Proje Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Kurum Koordinatör Yardımcılığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Enstitü Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YAPAY ZEKÂ VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Use of EEG for Predicting Treatment Response to Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder, (Tubitak), 2020.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 • Anatomical connectivity changes in bipolar disorder and schizophrenia investigated using whole-brain tract-based spatial statistics and machine learning approaches, (Tübitak), 2020.
 • https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4547/en-iyi-arastirma-en-iyi-klinik-calisma-odulu-uskudarin, (Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kongresi-Macaristan), 2020.
 • An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses, Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim), 2020.
 • The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100-x)P2O5 glass system: a broad range investigation, (Ulakbim), 2020.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2019.
 • Yayın Teşvik ödülü, (Tubitak), 2019.
 • Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim), 2019.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim), 2019.
 • Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim), 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Algorithms and Optimization Methods, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Veri Analizi ve Modelleme, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Operating Systems, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Computer Architecture, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Statistics, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Linear Algebra and Differential Equations, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Basic Linear Algebra, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index