Türker Tekin ERGÜZEL, Ph.D

Associate Professor of Sofware Engineering

turker.erguzeluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2407

ORCID ID: 0000-0001-8438-6542

Citation : 631 | h-index : 14 | i10-index : 19


Short CV

Asst. Prof. Dr. Turker Tekin Ergüzel was born in 1978. He graduated from Marmara University, department of Computer and Control Education. He studied “Web Based Application of Data Structures” as his master thesis. He got his both bachelor and master degree with 1st class honours. He completed his PhD on “ Process Control Using Genetic-Ant Colony Optimization Algorithm”. His main studies focused on artificial intelligence covering system modelling, feature extraction, feature selection and fuzzy controllers. He has published papers in SCI journals covering neuroscience topics.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Sağlık Bilimlerimde Yapay Zeka Uygulamaları, 2021.
 • Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ile Uyku Kalitesi ve Özyeterlilik Arasındaki İlişki, 2021.
 • Analysis of differences before and after tms in depression, 2021.
 • Genç Yetişkinlerin Psikolojik İyileşmesini Destekleyen Konuşma - Yapay Zeka Uygulaması, 2020.
 • The analysis of QEEG data of depression patients who responded positively and did not responded positively to TMS treatment, 2020.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ailelerinin İlaç Kullanı-mına Karşı Tutumları, 2020.
 • Depresyon Hastalarında Teta, Delta, Beta ve Alfa Frekans Bantlarında TMU Tedavisi Sonrası Kordans Değeri Değişimi, 2020.
 • Sinirbilimde Derin Öğrenme Uygulamaları, 2020.
 • STROOP ETKİSİNDE SEÇİCİ DİKKAT VE DİKKAT EKSİKLİĞİ, 2020.
 • İş Kazalarının Ciddi Yaralanmalı ve Ölümlü Kaza Yaklaşım Yöntemi ile Ana-lizi ve Değerlendirilmesinin Önemi, 2020.
 • Depresyon hastalarında TMU tedavisine yanıt veren ve vermeyenlerde QEEG verilerinin analizi, 2020.
 • Farklı eğitim düzeylerindeki bireylerde güvenlik kültürü bilinci farklılıkları, 2019.
 • Opioid kullanım bozukluğu ve sağlıklı kontrol gruplarının sınıflandırılmasında qeeg tabanlı biyobelirteç ile makine öğrenme yöntemleri kullanılarak retrospektif olarak sınıflandırılması, 2019.
 • Obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani bozukluklarının uygun biyobelirteç kullanılarak makine öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması, 2019.
 • Küçük ölçekli üst yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin incelenmesi, 2019.
 • Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi, 2019.
 • İtfaiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler, 2018.
 • 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin incelenmesi (Sakarya İli ), 2018.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görsel ve sözel eğitimin etkinliğinin karşılaştırılması, 2018.
 • Lojistik depolarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, 2018.
 • The development of mobile software to transfer the declaration of non-conformity into occupational health and safety automation systems where internet is inaccessible, 2017.
 • İki Serbestlik Dereceli Hareket Kontrolü İçin Zihinsel Görev Sınıflandırma Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı, 2016.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 36

An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures (2018)

Analysis of Time Frequency EEG Feature Extraction Methods for Mental Task Classification

International Journal of Computational Intelligence Systems (2016)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 • Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, 2017.
 • EEG biomarkers in depression, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Academic Activities > Editörlük

 • Jacobs Journal of Computer Science, ISSN:2381-2729, 2018.
 • The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2018.
 • Electronics Science Technology and Application, ISSN:2424-8460, 2019.
 • American Journal of Software Engineering and Applications, ISSN:1111-1111, 2019.

Projects > Projects

 • Medeniyet Coğrafyamızda Gelecek İçin Birlik Çalışması Projesi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • G20, 2021.
 • eINS 2021, 2021.
 • Organization for Human Brain Mapping, 2021.
 • SBMT, 2021.
 • SBMT, 2021.
 • https://ins-congress.com/, 2021.
 • SBMT 2020, 2021.
 • The 4th International Conference on Current Trend In The Middle East, 2021.
 • Üsküdar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Günleri, 2021.
 • American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, 2020.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019), 2019.
 • Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements, 2019.
 • 17.Sinirbilim Kongresi, 2019.
 • SBMT, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • 2. Nörobilim Kongresi, 2018.
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 • 1.Bilim Forumu, 2018.
 • ICCESEN, 2017.
 • IEEE Intell. Sys. Conf, 2017.
 • ELECO 2016, Bursa, 2016.
 • SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • TIPTEKNO 2014, 2014.
 • SAI, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • ICCIIS, London, 2013.
 • International Science and Technology Conference, 2011.
 • International Educational Technology Conference,Sarajevo, 2010.
 • Intelligent Manufacturing Systems, 2010.
 • TOK 2009, İstanbul,, 2009.
 • UMES 2007,Kocaeli, 2007.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - 2021)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 • Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Yazılım Mühendisliği (İngilizce), (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sağlık Bilişimi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, YAZAMER, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Enstitü Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YAPAY ZEKÂ VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları, (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2013 - Devam ediyor.)

Awards

 • Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2021.
 • Yayın teşvik ödülü, (Tubitak), 2021.
 • Tübitak Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 • APA 2020 Virtual Conference - Course of the Month with "Computational Psychiatry & Future Perspectives", (APA), 2020.
 • Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 • Use of EEG for Predicting Treatment Response to Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder, (Tubitak), 2020.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 • Anatomical connectivity changes in bipolar disorder and schizophrenia investigated using whole-brain tract-based spatial statistics and machine learning approaches, (Tübitak), 2020.
 • https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4547/en-iyi-arastirma-en-iyi-klinik-calisma-odulu-uskudarin, (Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kongresi-Macaristan), 2020.
 • An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses, Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim), 2020.
 • The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100-x)P2O5 glass system: a broad range investigation, (Ulakbim), 2020.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2019.
 • Yayın Teşvik ödülü, (Tubitak), 2019.
 • Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim), 2019.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim), 2019.
 • Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim), 2018.

Scientific Memberships

 • Uluslararası Beyin Araştırmaları Konsorsiyumu 2020

Education and Training Activities

 • Algorithms and Optimization Methods, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Veri Analizi ve Modelleme, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Operating Systems, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Computer Architecture, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Statistics, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Linear Algebra and Differential Equations, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Basic Linear Algebra, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index