Türker Tekin ERGÜZEL, Ph.D

Associate Professor of Sofware Engineering

turker.erguzeluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2407

ORCID ID: 0000-0001-8438-6542

Citation : 329 | h-index : 10 | i10-index : 10


Short CV

Asst. Prof. Dr. Turker Tekin Ergüzel was born in 1978. He graduated from Marmara University, department of Computer and Control Education. He studied “Web Based Application of Data Structures” as his master thesis. He got his both bachelor and master degree with 1st class honours. He completed his PhD on “ Process Control Using Genetic-Ant Colony Optimization Algorithm”. His main studies focused on artificial intelligence covering system modelling, feature extraction, feature selection and fuzzy controllers. He has published papers in SCI journals covering neuroscience topics.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Depresyon hastalarında TMU tedavisine yanıt veren ve vermeyenlerde QEEG verilerinin analizi, 2020.
 • Farklı eğitim düzeylerindeki bireylerde güvenlik kültürü bilinci farklılıkları, 2019.
 • Opioid kullanım bozukluğu ve sağlıklı kontrol gruplarının sınıflandırılmasında qeeg tabanlı biyobelirteç ile makine öğrenme yöntemleri kullanılarak retrospektif olarak sınıflandırılması, 2019.
 • Obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani bozukluklarının uygun biyobelirteç kullanılarak makine öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması, 2019.
 • Küçük ölçekli üst yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin incelenmesi, 2019.
 • İtfaiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler, 2018.
 • 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin incelenmesi (Sakarya İli ), 2018.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görsel ve sözel eğitimin etkinliğinin karşılaştırılması, 2018.
 • Lojistik depolarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, 2018.
 • The development of mobile software to transfer the declaration of non-conformity into occupational health and safety automation systems where internet is inaccessible, 2017.
 • İki Serbestlik Dereceli Hareket Kontrolü İçin Zihinsel Görev Sınıflandırma Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı, 2016.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 30

An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures (2018)

Analysis of Time Frequency EEG Feature Extraction Methods for Mental Task Classification

International Journal of Computational Intelligence Systems (2016)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 4

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • American Psychiatric Association (APA), 2020.
 • SBMT, 2020.
 • Haber Üsküdar, 2020.
 • SAĞLIKTA YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI, 2020.
 • Pendik Şehit ITO Ahmet Aslanhan İmam Hatip Lisesi, 2020.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • Yapay Zeka ve Gelecek Vizyonu (Pendik Belediyesi), 2019.
 • Yapay Zeka ve Eğitimde Gelecek Vizyonu, 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • Beşiktaş İlçe Milli Eğitim, 2019.
 • International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019), 2019.
 • Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements, 2019.
 • 17.Sinirbilim Kongresi, 2019.
 • SBMT 16th Annual Congress, 2019.
 • SBMT, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • 2. Nörobilim Kongresi, 2018.
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 • 1.Bilim Forumu, 2018.
 • ICCESEN, 2017.
 • IEEE Intell. Sys. Conf, 2017.
 • ELECO 2016, Bursa, 2016.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 • SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • TIPTEKNO 2014, 2014.
 • SAI, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • ICCIIS, London, 2013.
 • International Science and Technology Conference, 2011.
 • International Educational Technology Conference,Sarajevo, 2010.
 • Intelligent Manufacturing Systems, 2010.
 • TOK 2009, İstanbul,, 2009.
 • UMES 2007,Kocaeli, 2007.

Administrative Activities

 • Koordinatör Yardımcısı, Uzaktan Eğitim Koordinatör Yardımcılığı 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Üyesi, Enstitü Disiplin Komisyonu 2020.
 • Yönetim, Enstitü Müdürü 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Sağlık Bilişimi 2020.
 • Merkez Müdürü, YAZAMER 2020.
 • Koordinatör Yardımcısı, Proje Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Kurum Koordinatör Yardımcılığı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Enstitü Kalite Komisyonu Başkanı 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Yayın Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Komisyon Üyesi, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, YAPAY ZEKÂ VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ 2020.
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu 2020.
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2020.

Education and Training Activities

 • Algorithms and Optimization Methods, (lisans) Güz.
 • Veri Analizi ve Modelleme, (doktora) Güz.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Operating Systems, (lisans) Güz.
 • Computer Architecture, (lisans) Güz.
 • Statistics, (lisans) Bahar.
 • Linear Algebra and Differential Equations, (lisans) Bahar.
 • Basic Linear Algebra, (lisans) Bahar.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Ses ve Yutma Araştırmaları, (lisansustu) Güz.
 • Ses ve Yutma Bozukluklarının Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (doktora) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Dil ve Konuşma Bozukluklarının Biyomedikal Temelleri I, (lisansustu) Güz.
 • Operating Systems, (lisans) Güz.
 • Introduction to Programming for Engineers, (lisans) Güz.
 • Computer Architecture, (lisans) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, (doktora) Güz.
 • Uygulamalı İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim, (doktora) Bahar.
 • Liner Cebir ve Diferansiyel Denklemler, (lisans) Bahar.
 • Statistics, (lisans) Bahar.
 • Basic Linear Algebra, (lisans) Bahar.
 • Basic Linear Algebra, (lisans) Bahar.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Biyoistatistik, (lisansustu) Bahar.
 • Uygulamalı Bioistatik, (lisansustu) Bahar.
 • Operating Systems, (lisans) Bahar.
 • Biyoistatistik, (lisans) Güz.
 • Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim, (lisansustu) Güz.
 • Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Olasılık ve İstatistik, (lisansustu) Güz.
 • Uygulamalı Bioistatik, (lisansustu) Güz.
 • Computer Architecture, (lisans) Güz.
 • Kontrol Sistemlerine Giriş, (lisans) Güz.
 • İşletim Sistemleri, (lisans) Güz.
 • Bilgisayar Mimarisi, (lisans) Güz.

Awards & Memberships

 • An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses, Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim)
 • The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100-x)P2O5 glass system: a broad range investigation, (Ulakbim)
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak)
 • Yayın Teşvik ödülü, (Tubitak)
 • Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim)
 • Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim)
 • Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index