Türker Tekin ERGÜZEL, Ph.D

Professor

turker.erguzeluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2407

ORCID: 0000-0001-8438-6542

Documents : 52 | Citation : 971 | h-index : 14

Citation : 1337 | h-index : 17 | i10-index : 29

: 59
: 14

Research Fields

Deep Learning, Machine Learning, Neuroscience, Big Data, In-Silico Applications

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 8 9 17

Short CV

Prof. Dr. Turker Tekin Ergüzel was born in 1978. He graduated from Marmara University, department of Computer and Control Education. He studied “Web Based Application of Data Structures” as his master thesis. He got his both bachelor and master degree with 1st class honours. He completed his PhD on “ Process Control Using Genetic-Ant Colony Optimization Algorithm”. His main studies focused on artificial intelligence covering system modelling, feature extraction, feature selection and fuzzy controllers. He has more than 50 published papers indexed in WoS database mostly covering neuroscience topics.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. The use of machine and deep learning algorithms in the diagnosis of bipolar and unipolar depression: a meta-synthesis study, 2023.
 2. A research on the effect of internal marketing practices on organizational commitment and job satisfaction, 2023.
 3. Biomarkers of Schizophrenia, 2023.
 4. Connectivity of the causality dimension of variability in neuroscience - modeling of learning algorithms of artificial intelligence, 2023.
 5. Covıd-19 döneminde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime karşı motivasyonları ve tutumlarının akademik beklentiler ve başarı üzerindeki etkisi, 2023.
 6. Comparison of hospital information management systems and implementation policies, 2023.
 7. Genç yetişkinlerde teknoloji kullanımının yeme davranışı ve obezite üzerine ilişkisinin değerlendirilmesi, 2023.
 8. The effect of white noise on attention and regulation, 2022.
 9. Sağlık Bilimlerimde Yapay Zeka Uygulamaları, 2021.
 10. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ile Uyku Kalitesi ve Özyeterlilik Arasındaki İlişki, 2021.
 11. Analysis of differences before and after tms in depression, 2021.
 12. Genç Yetişkinlerin Psikolojik İyileşmesini Destekleyen Konuşma - Yapay Zeka Uygulaması, 2020.
 13. The analysis of QEEG data of depression patients who responded positively and did not responded positively to TMS treatment, 2020.
 14. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ailelerinin İlaç Kullanı-mına Karşı Tutumları, 2020.
 15. Depresyon Hastalarında Teta, Delta, Beta ve Alfa Frekans Bantlarında TMU Tedavisi Sonrası Kordans Değeri Değişimi, 2020.
 16. Sinirbilimde Derin Öğrenme Uygulamaları, 2020.
 17. STROOP ETKİSİNDE SEÇİCİ DİKKAT VE DİKKAT EKSİKLİĞİ, 2020.
 18. İş Kazalarının Ciddi Yaralanmalı ve Ölümlü Kaza Yaklaşım Yöntemi ile Ana-lizi ve Değerlendirilmesinin Önemi, 2020.
 19. Farklı eğitim düzeylerindeki bireylerde güvenlik kültürü bilinci farklılıkları, 2019.
 20. Opioid kullanım bozukluğu ve sağlıklı kontrol gruplarının sınıflandırılmasında qeeg tabanlı biyobelirteç ile makine öğrenme yöntemleri kullanılarak retrospektif olarak sınıflandırılması, 2019.
 21. Obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani bozukluklarının uygun biyobelirteç kullanılarak makine öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması, 2019.
 22. Küçük ölçekli üst yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin incelenmesi, 2019.
 23. Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi, 2019.
 24. İtfaiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler, 2018.
 25. 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin incelenmesi (Sakarya İli ), 2018.
 26. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görsel ve sözel eğitimin etkinliğinin karşılaştırılması, 2018.
 27. Lojistik depolarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, 2018.
 28. The development of mobile software to transfer the declaration of non-conformity into occupational health and safety automation systems where internet is inaccessible, 2017.
 29. İki Serbestlik Dereceli Hareket Kontrolü İçin Zihinsel Görev Sınıflandırma Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı, 2016.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 47

An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures (2018)

Analysis of Time Frequency EEG Feature Extraction Methods for Mental Task Classification

International Journal of Computational Intelligence Systems (2016)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

The Development of A Fuzzy Logic Model-Based Suicide Risk Assessment Tool

The Journal Of Neurobehavioral Sciences (2020)

Smart-phone Addiction

Current Addiction Research (2020)

Yapay Zeka Alanında Uygulamalar

Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi (2019)

Comparison of Wavelet Families for Mental Task Classification

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)

A hybrid PSO PID approach for trajectory tracking application of a liquid level control process

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA) (2015)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. In-silico Applications in of EEG, 2024.
 2. Schizophrenia - Recent Advances and Patient-Centered Treatment Perspectives, 2023.
 3. A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 4. A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 5. Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, 2017.
 6. EEG biomarkers in depression, 2017.
 7. Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Academic Activities > Editörlük

 1. Jacobs Journal of Computer Science, ISSN:2381-2729, 2018.
 2. The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2018.
 3. Electronics Science Technology and Application, ISSN:2424-8460, 2019.
 4. American Journal of Software Engineering and Applications, ISSN:1111-1111, 2019.

Projects > Projects

 1. Automated medical reporting-improved clinical efficiency to enhance the patient experience, 2025.
 2. Developing Al ecosystems improving diagnosis and care of mental diseases - DAISY, 2026.
 3. Psikiyatrik Bozukluklarda Yapay Zeka Kullanımı, 2024.
 4. Basic Clinical and Multimodal Imaging (BaCI) Conference / Tubitak - 2223C, 2023.
 5. Revolutionizing Healthcare with Ethical AI (MedGPT), 2026.
 6. Ketiapinin Uyku deprivasyonu ile indüklenen Şizofreni benzeri hayvan modelindeki Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi, 2023.
 7. Yapay Zeka İle Bakteri Sınıflandırması, 2023.
 8. KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 9. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 10. Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Nörogörüntüleme Verisi ile Biyobelirteç Tespiti, 2024.
 11. Medeniyet Coğrafyamızda Gelecek İçin Birlik Çalışması Projesi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 2. Nörobilim ve Teknolojileri Kongresi, 2024.
 2. SBMT, 2024.
 3. N20, 2023.
 4. BaCI, 2023.
 5. G20, 2022.
 6. 11. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2022.
 7. Society of Brain Mapping and Therapeutics, 2022.
 8. eINS 2021, 2021.
 9. Organization for Human Brain Mapping, 2021.
 10. SBMT, 2021.
 11. SBMT, 2021.
 12. SBMT, 2021.
 13. SBMT, 2021.
 14. https://ins-congress.com/, 2021.
 15. SBMT 2020, 2021.
 16. The 4th International Conference on Current Trend In The Middle East, 2021.
 17. Üsküdar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Günleri, 2021.
 18. American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, 2020.
 19. 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 20. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 21. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 22. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 23. International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019), 2019.
 24. Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements, 2019.
 25. 17.Sinirbilim Kongresi, 2019.
 26. SBMT, 2019.
 27. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 28. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 29. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 30. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 31. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 32. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 33. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 34. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 35. 2. Nörobilim Kongresi, 2018.
 36. Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 37. 1.Bilim Forumu, 2018.
 38. ICCESEN, 2017.
 39. IEEE Intell. Sys. Conf, 2017.
 40. ELECO 2016, Bursa, 2016.
 41. SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 42. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 43. Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 44. TIPTEKNO 2014, 2014.
 45. SAI, 2014.
 46. ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 47. ICCIIS, London, 2013.
 48. International Science and Technology Conference, 2011.
 49. International Educational Technology Conference,Sarajevo, 2010.
 50. Intelligent Manufacturing Systems, 2010.
 51. TOK 2009, İstanbul,, 2009.
 52. UMES 2007,Kocaeli, 2007.

Administrative Activities

 1. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Times Higher Education - SDG Etiket Danışmanı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, THE Impact Rankings - Üniversite Koordinatörü, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Times Higher Education - SDG Etiket Veri Giriş Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - 2021)
 7. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 9. Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 12. Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2018 - Devam ediyor.)
 13. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Yazılım Mühendisliği (İngilizce), (2018 - Devam ediyor.)
 14. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sağlık Bilişimi, (2018 - Devam ediyor.)
 15. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, YAZAMER, (2018 - Devam ediyor.)
 16. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 17. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 19. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2018 - 2019)
 20. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Enstitü), (2018 - Devam ediyor.)
 21. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 23. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 24. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 25. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 26. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 27. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YAPAY ZEKÂ VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 28. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları, (2018 - Devam ediyor.)
 29. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2013 - Devam ediyor.)

Awards

 1. Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim), 2018.
 2. Yayın teşvik ödülü, (Ulakbim), 2019.
 3. Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim), 2019.
 4. Yayın Teşvik ödülü, (Tubitak), 2019.
 5. Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2019.
 6. The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100-x)P2O5 glass system: a broad range investigation, (Ulakbim), 2020.
 7. An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses, Yayın Teşvik Ödülü, (Ulakbim), 2020.
 8. https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4547/en-iyi-arastirma-en-iyi-klinik-calisma-odulu-uskudarin, (Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kongresi-Macaristan), 2020.
 9. Anatomical connectivity changes in bipolar disorder and schizophrenia investigated using whole-brain tract-based spatial statistics and machine learning approaches, (Tübitak), 2020.
 10. Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 11. Use of EEG for Predicting Treatment Response to Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder, (Tubitak), 2020.
 12. Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 13. APA 2020 Virtual Conference - Course of the Month with "Computational Psychiatry & Future Perspectives" - Best of the year, (APA), 2020.
 14. Tübitak Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2020.
 15. Yayın teşvik ödülü, (Tubitak), 2021.
 16. Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2021.
 17. Yayın Teşvik Ödülü, (Tubitak), 2022.
 18. Global Neuroscience Leaders - N20, (SBMT), 2023.

Scientific Memberships

 1. International Brain Research Consortium - Founder 2020

Education and Training Activities

 1. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Theoretical and Computational Neuroscience, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Emerging Technologies, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlık Bilişiminde Yapay Zeka Uygulamaları, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Applied Statistics, (Master / 2022-2023 Bahar)
 6. Introduction to Neuroimaging, (Master / 2022-2023 Bahar)
 7. Statistics, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Applied Statistics, (Master / 2022-2023 Bahar)
 9. Applied Biostatistics, (Master / 2022-2023 Bahar)
 10. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 11. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 12. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 13. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 14. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 15. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 16. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 17. Klinik Veri Toplama ve Analizi, (Master / 2022-2023 Güz)
 18. Veri Analizi ve Modelleme, (PhD / 2022-2023 Güz)
 19. Nörogörüntülemeye Giriş, (Master / 2022-2023 Güz)
 20. Data Analysis in Neuroscience, (Master / 2022-2023 Güz)
 21. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Güz)
 22. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Güz)
 23. Uygulamalı İstatistik, (Master / 2022-2023 Güz)
 24. Computer Structures, (Master / 2022-2023 Güz)
 25. Computer Architecture, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 26. Operating Systems, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 27. Computer Architecture, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)