Tunç ÇATAL, Ph.D

Professor of Molecular Biology-Genetics&Biotechnology

tunc.cataluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2417

ORCID ID: 0000-0003-2990-8680

Citation : 1528 | h-index : 18 | i10-index : 27


Research Fields

microbial biotechnology, molecular biology, hydrogen

Short CV

Tunc CATAL was born in Germany (1980). He finished his high school education in Uskudar Science High School and Bilfen High School. In 2001, he graduated from İstanbul University, Department of Biology with a degree and completed his master’s in the same department in 2004. He completed his doctorate in Molecular Biology-Genetics and Biotechnology, İstanbul Technical University in 2008 as first graduate. In 2006-2008, he worked as a visitor researcher in Oregon State University, Department of Biology and Ecology Engineering. He has spent two years as a researcher on the doctorate for the European Union (FP6) Marie Curie the “Transfer of Knowledge” program in National University of Ireland in Galway.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • MİKROBİYAL ELEKTROKİMYASAL HÜCRELERDE PSİKOAKTİF İLAÇLARIN ELEKTRİK VE HİDROJEN ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ, 2020.
 • MİKROBİYAL ELEKTROKİMYASAL HÜCRELERDE REAKTİF SARI 145 VE PONCEAU S BOYALARININ RENK GİDERİMİ, 2020.
 • SELENYUMUN CHOLRELLA VULGARİS rbcL ve psaB GENLERİNİN EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 28

Enhanced hydrogen production by mevastatin in microbial electrolysis cells

International Journal of Energy Research (2021)

Effects of Mevastatin on Electricity Generationin Microbial Fuel Cells

Polish Journal of Environmental Studies (2021)

Sensitive detection of iron (II) sulfate with a novel reagent using spectrophotometry

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2020)

Hydrogen production profiles using furans in microbial electrolysis cells

World Journal of Microbiology and Biotechnology (2017)

Expression of Egfl7 and miRNA-126-5p in Symptomatic Carotid Artery Disease

Genetic Testing and Molecular Biomarkers (2016)

Olive mill wastewater treatment in single chamber air cathode microbial fuel cells

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Hydrogen Production by Algae, 2020.

Projects > Projects

 • Antartika’dan İzole Edilen Psychrobacter sp. TaeBurcu001 Kullanılarak Eş zamanlı Elektrik Üretimi ve Pestisit Biyogideriminin Mikrobiyal yakıt hücrelerinde Araştırılması, 2023.
 • Porphyridium cruentum Mikroalg Türünden Antimikrobiyal Özellikli Peptitlerin İzolasyonu, Üretimi ve İn-vitro Etkinlik Analizi, 2023.
 • Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması, 2021.
 • Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması, 2020.
 • Yeni Keşfedilen Bir Reaktif ile Farklı Kullanım Alanlarına Yönelik Demir (2) Sülfat Tayin Kitlerinin Geliştirilmesi, 2020.
 • İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • BIOMATSEN 2021, 2021.
 • 8. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 2019.
 • 8. International Congress of Molceular Biology and Biotechnology, 2019.
 • YTÜ 3. BİYOTEKNOLOJİ KONFERANSI, 2019.
 • MOLBİYOKON19, 2019.
 • “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), 2019.
 • 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, 2019.
 • World Congress On Virology, November 19-20, 2018 | Orlando, USA, 2018.
 • 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, 2018.
 • 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2018.
 • The 17th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2018), 2018.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Disiplin Komisyon Başkanı (Fakülte), (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Biyoteknoloji, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, PROMER, (2018 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - 2022)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - 2021)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2021)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2022)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2017 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014 - 2019)

Awards

 • Yayın Teşvik Ödülü, (TÜBİTAK), 2020.
 • Yayın Teşvik Ödülü, (TÜBİTAK), 2018.

Scientific Memberships

 • Moleküler Biyoloji Derneği Üyeliği 2019

Education and Training Activities

 • İleri Moleküler Genetik, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Advanced Molecular Genetics, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Molecular Cell Biology, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yüksek Lisans Tez Çalışması 2, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mikrobiyoloji ve Teknikleri, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Biyoteknolojide Son Gelişmeler, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Biotechnology, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Microbiology, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

6

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index