Tuğçe ORAL,

FHS / Occupational Health and Safety

tugce.oraluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0003-1795-1550

Citation : 34 | h-index : 3 | i10-index : 1


Research Fields

Multi-criteria Decision Making, Labor and Social Security Law, Occupational Health and Safety, Operations Research

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 9 10

Short CV

Ass. Tugce ORAL was born in 1990. He completed his undergraduate education at Istanbul University Geophysical Engineering Department in 2012 and as a minor at Istanbul University Maritime Transportation Management Engineering Department in 2013. She completed her master's degree at Üsküdar University, Department of Occupational Health and Safety in 2020. She is doing his PhD at Yıldız Technical University, Department of Occupational Safety and Occupational Health.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 6

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi (İSG ve Dijitalleşme), 2023.
 2. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI) BİLDİRİ KİTABI, 2023.

Projects > Projects

 1. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Güvenliği ve Acil Durumlarda Teknolojik Ve Yenilikçi Uygulamalar), 2023.
 2. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Güvenliği ve Acil Durumlarda Teknolojik Ve Yenilikçi Uygulamalar, 2023.
 3. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2023.
 4. TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı, 2023.
 5. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 6. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 7. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 8. VI. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları) ", 2022.
 9. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, 2023.
 2. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi / İSG ve Dijitalleşme, 2023.
 3. IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ / İSG VE DİJİTALLEŞME, 2023.
 4. IV. Ulusal İSG Öğrenci Kongresi, 2023.
 5. 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 6. 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 7. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, 2022.
 8. KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES JUNE 25 - 26, 2022 - ARTVIN, 2022.

Administrative Activities

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SENARYO BAZLI İSG UYGULAMALARI KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - 2023)