Tuğba YILMAZ ESENCAN, Ph.D.

Assistant Professor

tugba.yilmazesencanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5157

ORCID: 0000-0002-8748-0793

Citation : 357 | h-index : 10 | i10-index : 11

: 1
: 0

Research Fields

Women's Studies, Pregnancy, Childbirth, Postpartum, Community Health, Antenatal Care, Childbirth Preparation Training, Postpartum Depression, Home Visits, Exercise, Yoga, Meditation

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 9

Short CV

Tuğba YILMAZ ESENCAN graduated from Kocaeli University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery in 2002. ESENCAN, who continued her education with her master's degree from Marmara University Obstetrics and Gynecology Nursing Department in 2009, received her doctorate degree in 2018 from Istanbul University-Cerrahpaşa Gynecology and Gynecology Nursing Department.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Doğumda Kullanılan Meryem Ana Otu Bitkisinin Doğumda Süre, Ağrı ve Doğum Korkusu Üzerine Etkisi : Randomize Kontrollü Çalışma, 2024.
 2. Doğum Anındaki Uygulama Yaklaşımlarının Yenidoğana Yansımaları Bağlamında Değerlendirilmesi, 2023.
 3. Doğumun Aktif Fazında Kullanılan Ağrı İle Baş Etme Yöntemlerinin Doğum Sonuçları Üzerine Etkisi, 2023.
 4. Farklı İki Ülkede Yaşayan Kadınların Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması, 2023.
 5. Doğum Sonu Aile Planlaması Danışmanlığında Podcast ile Eğitimin Aile Planlaması Tutumuna Etkisi, 2023.
 6. HPV Pozitif Kadınların Sağlıklı Yaşam Davranışları, Cinsel Yaşam Kaliteleri ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 2022.
 7. EVLİ KADINLARIN KULLANDIKLARI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ, 2020.
 8. Aile Planlamasında Erkeklerin Tutumlarını Etkileyen Faktörler, 2020.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 6

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 34

The Neurological and Psychological Effects of Breastfeeding on Women

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2023)

EBELİK ALANINDA KULLANILAN MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

Karya Journal of Health Science (2023)

Doğum Eylemine Yönelik Girişimlerde Ebelerin Rolü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023)

Ebelik İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Aidiyetlerinin Değerlendirilmesi

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022)

HEALTHCARE PROFESSIONALS’ ATTITUDES TOWARDS VAGINAL BIRTH AFTER CESAREAN SECTION; İSTANBUL EXAMPLE

International Journal of Health Services Research and Policy (2022)

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

THE EFFECTS OF LONELINESS ON MENOPAUSAL COMPLAINTS

Clinical and Experimental Health Sciences (2019)

Doğum Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni (2017)

Hastanede Öğrencilere Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2017)

X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Mesleki Bağlılıklarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2017)

Gynaecology and Obstetrics Medical Errors and Patient Safety

Sağlık ve hemşirelik yönetimi dergisi (2015)

Kemoterapide Semptom Yönetimi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni (2010)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE NONFARMAKOLOJİK EBELİK UYGULAMALARI, 2023.
 2. Gebelikte Hipertansif Bozukluklar, 2023.
 3. AGRI, 2023.
 4. DOĞURGANLIĞIN KONTROLÜ VE RUHSAL YÖNÜ, 2023.
 5. Kriz, Stres ve Baş Etme Kavramları, 2023.
 6. KADIN VE ERKEK ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ, 2023.
 7. AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE EBELERİN ROLLERİ, 2023.
 8. YAŞAMI TEHDİT EDEN HPV’YE DİKKAT!, 2023.
 9. ÖZEL DURUMLARDA LAKTASYON VE EBELİK BAKIMI, 2022.
 10. Emzirme ve Yoga, 2022.
 11. GEBELİKTE İLAÇ TERATOJENİTESİNİN ÖNLENMESİNDE EBELERİN ROLLERİ, 2022.
 12. DOĞUM SONRASI KANAMANIN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE EBELER, 2022.
 13. PREEKLAMPSİ/EKLAMPSİNİN YÖNETİMİNDE BAKIM KALİTESİ: TEŞHİS SONRASI EBELERİN ROLLERİ, 2022.
 14. VULVA HASTALIKLARI, 2022.
 15. MALIGN VULVA HASTALIKLARI, 2022.
 16. EBELİK BAKIMINDA GÜNCEL BİLGİLER: OMUZ DİSTOSİSİNDE YENİ İKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ, 2022.
 17. Riskli Doğum Eylemi, 2022.
 18. Pozitif doğumda güven için: Varoluşsal bakış açısı, 2022.
 19. EBELİK YASALARI, YÖNETMELİKLERİ VE YÖNERGELERİ, 2022.
 20. Laktasyon Süreci, 2021.
 21. Protecting Bodily, Mental and Spiritual Integrity with Yoga During Birth, 2021.
 22. Gebelikte Fiziksel Aktivitede Ebelik Danışmanlığı, 2021.
 23. MIDWIFERY AND MIDWIFERY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, 2021.
 24. GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, 2021.
 25. PREKONSEPSİYONEL DÖNEM VE EBELİK BAKIMI, 2021.
 26. Perinatoloji Kitabı, 2010.

Projects > Projects

 1. Cost Action, 2024.
 2. Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development, 2024.
 3. KADINLARIN FİZİKSEL BEDEN ÖLÇÜLERİNİN PELVİS BOYUTUNA VE DOĞUM EYLEMİNE ETKİSİ, 2024.
 4. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 5. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 6. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 7. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 8. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 9. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 10. EBEBUL, 2024.
 11. EBEBUL APLİKASYON, 2024.
 12. Gebelerin Doğum Şekillerine İlişkin Tercihlerini Etkileyen Faktörler, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 7. Uluslararası Gebelik Doğum Ve Lohusalık Kongresi, 2024.
 2. II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 3. II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 4. II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 5. II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 6. 1. Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi, 2023.
 7. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 8. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 9. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 10. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 11. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 12. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 13. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 14. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 15. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 16. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 17. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 18. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 19. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 20. Antalya Bilim Üniversitesi Ebelik Paneli, 2023.
 21. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Ebeler Haftası Sempozyumu, 2023.
 22. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2023.
 23. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2023.
 24. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Ebelik Sempozyumu-“TekrarBirlikte: Kanıttan Gerçeğe”, 2023.
 25. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 26. Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 27. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 28. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 29. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 30. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 31. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 32. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 33. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 34. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 35. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 36. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 37. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 38. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 39. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 40. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 41. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 42. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 43. 1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi, 2022.
 44. 3. KORUYUCU HEKİMLİK GÜNLERİ, 2022.
 45. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 46. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 47. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 48. 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 49. 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 50. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 51. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 52. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 53. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 54. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 55. Emzirme Haftası Paneli, 2021.
 56. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 57. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 58. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 59. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 60. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 61. Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, 2021.
 62. Ebeler Günü Sempozyumu “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN; EBELER HER YERDE, 2021.
 63. ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, 2021.
 64. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2021.
 65. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 66. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 67. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 68. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 69. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 70. 2021 ULUSAL EBELİK HAFTASINDA VE DÜNYA EBELER GÜNÜNDE “DOĞUM VE EBELİK SEMPOZYUMU”, 2021.
 71. 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2020.
 72. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 73. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 74. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 75. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 76. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2020.
 77. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2020.
 78. 4. Uluslararsı Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2020.
 79. 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2020.
 80. 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2020.
 81. 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2020.
 82. 4. Uluslararası Ebelik Kongresi, 2019.
 83. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 84. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 85. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 86. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 87. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 2019, 2019.
 88. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 89. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 90. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 91. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 92. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 93. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 94. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 95. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 96. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 97. 1. Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu, 2019.
 98. Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu, 2019.
 99. 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 100. 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 101. 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 102. 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 103. 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 104. 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 105. 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 106. 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 107. 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 108. 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 109. 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 110. 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 111. 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 112. 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 113. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günler, 2018.
 114. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 115. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 116. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 117. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2018.
 118. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 119. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 120. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 121. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Times Higher Education - SDG Etiket Veri Giriş Sorumlusu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 13. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 17. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 18. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 19. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MUCİZEYE İLK DOKUNUŞ KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 1. Poster 1. Ödülü, (7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi), 2021.
 2. “DOĞUMDA UYGULANAN FUNDAL BASININ DOĞUM MEMNUNİYETİ VE DOĞUM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ” başlıklı SS_171 numaralı sözlü Bildiri, sözel bildiri kategorisinde 3. ödülüne layık görülmüştür., (2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi), 2022.
 3. Bilim Ödülü Teşekkür Belgesi, (Üsküdar Üniversitesi), 2023.
 4. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 2-4 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi’nde sunmuş olduğunuz, Muciceye İlk Dokunuş Bir Ebelik Öğrenci Kulubü Deneyimi başlıklı çalışma Poster Bildiri kategorisinde 2. lik Ödülü’ne layık görülmüştür., (Atatürk Üniversitesi), 2023.

Scientific Memberships

 1. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Bilimsel Kurul 2022
 2. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Bilimsel Kurul 2021
 3. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Hakem Kurulu 2021
 4. "EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 5. EBELİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ 2021
 6. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ PROJE DEĞERLENDİRME PANALİSTİ 2021
 7. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Bilimsel Kurul 2020
 8. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği 2020

Education and Training Activities

 1. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğumda Ebelik Bakımı, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Normal Doğum, Doğum Sonrası Ebelik Bakımı, (Master / 2022-2023 Güz)
 7. Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 9. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)