Tuğba ÜNSAL SAPAN, Ph.D

Assistant Professor

tugba.unsaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2436

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4744-2298

Citation : 28 | h-index : 4 | i10-index : 0

: 2
: 0

Research Fields

Forensic Sciences, Crime Scene Investigations, Forensic Biology, Forensic Genetics, Human Identification

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

11 16

Short CV


She graduated from Eskişehir Osmangazi University Biology Department in 2008.
She completed her master's degree in Forensic Sciences / Forensic Genetics at Istanbul University, Institute of Forensic Medicine and Forensic Sciences in 2011.
She completed her doctorate in Forensic Sciences/Forensic Genetics from Istanbul University, Institute of Forensic Medicine and Forensic Sciences in 2016. And She received the title of “Ph.D.  - Doctor of Philosophy”.She was appointed as an Assistant Professor, Faculty member in the Department of Forensic Sciences, at Üsküdar University in 2017.
She is the Deputy Head of the Undergraduate Department of Forensic Sciences at Üsküdar University and the Head of the Forensic Genetics Graduate Program of the Institute of Addiction and Forensic Sciences.Since 2017, she has been teaching many associates, undergraduate, graduate, and doctoral-level courses on Forensic Sciences and Criminalistics, Forensic Biology, and Genetic, Crime Scene investigations, especially "DNA Analysis".
She has projects in these fields, publications in international and national journals included in SCI/SCI-E indexes, national and international congress, symposium and conference presentations, and postgraduate theses she directed.Since 2017, she has been working as an official expert in the fields of Forensic Biology and Genetic Investigations, Crime Scene Investigations, and Grave Excavation under the Istanbul Expert Regional Board.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. TÜRKİYE’DE CİNSEL SALDIRI VAKALARINDA EN ÇOK KULLANILAN LUBRİKANTLARIN KARAKTERİZE EDİLMESİ VE LUBRİKANT KÜTÜPHANESİNİN OLUŞTURULMASI, 2023.
 2. KENTLERDE SUÇ VE SUÇ KORKUSUNUN AZALTILMASINDA ÇEVRESEL TASARIM İLKELERİNİN UYGULANMASI: KOCAELİ ÖRNEĞİ, 2023.
 3. Olay Yerinden Elde Edilen Biyolojik NumulerinUv Işık Luminol Kullanımıve Beklemeye Bağlı Olarak Meydana Gelen DNA Kayıplarının Belirlenmesi, 2022.
 4. ADLİ VAKALARDA ELDE EDİLEN İDRAR ÖRNEKLERİNİN FTIR İLE KİMLİKLENDİRİLMESİ, 2022.
 5. Cinsel Saldırı Sonrası elde edilen karışık haldeki biyolojik örneklerin ftır ile kimliklendirilmesi, 2022.
 6. CİNSEL SALDIRI VAKALARININ AYDINLATILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TÜRKİYE’DEKİ KONDOM İÇERİĞİNDEKİ LUBRİKANT PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI, 2022.
 7. SOY BAĞININ TESPİTİNDE HIZLI DNA TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 8. Adli Amaçlı 17-YSTR ile Nesep Tayininde Baba Oğul Çiftlerinde Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi: Bakü Örneklemi, 2022.
 9. Olay Yerinden Elde Edilen Çeşitli Vücut Sıvılarının Ftır İle Kimliklendirilmesi Ve Zamana Bağlı Değişimler, 2022.
 10. Azerbaycan Populasyonunda 27 Y-STR Lokusunun Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi, 2020.
 11. Eroin kaçakçılığının Türkiye’deki kar marjı, 2020.
 12. Temastan Doğan Biyolojik Örneklerden DNA Elde Edilmesi, 2020.
 13. Olay Yerindeki Çeşitli Yüzeylerden Toplanan Biyolojik Örneklerden DNA Eldesini Artırmak İçin İki Aşamalı Swab Tekniğinin Kullanımı, 2020.
 14. Adli Vakalarda Kullanılmak Üzere Türkiyedeki Sarıçam (Pinus S.)Türlerinin Kimliklendirilmesi, 2019.
 15. YIKANMIŞ SEMEN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 16. YIKANMIŞ KAN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 17. Geçmişten günümüze Adli Genetikte Kullannılan Teknikler, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 6

Population data of new 21 mini-InDels from Turkey

Forensic Science International: Genetics Supplement Series (2017)

Allel Frequencıes Of NC02 Multyplex STR Locı (D1S1677, D2S441, D4S2364) InTurkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES (2011)

New Mini STR Loci D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 ValidationAndOptimization On Blood And Blood Spots.

Forensic Science International-Genetics (2011)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Commercial kits commonly used for NGS based forensic DNA analysis, 2023.
 2. InDel loci in forensic DNA analysis, 2022.

Projects > Projects

 1. Olay Yerinden Elde Edilebilecek Delil Niteliğindeki Kontakt Lenslere Ait IR Spektroskopisi Kullanılarak Tanımlayıcı Bir Veri Tabanı Oluşturulması, 2024.
 2. Olay Yerinde Bulunabilecek İdrar Numunelerinin Adli Amaçlı Tespiti İçin Hızlı Bir Test Geliştirilmesi, 2024.
 3. Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. III. International Architecture Symposium, 2023.
 2. Uskudar Student Congress of Medicine, 2023.
 3. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 4. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 5. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 6. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 7. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 8. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 9. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 10. JSGA III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri: Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 11. JSGA III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri: Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 12. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 13. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 14. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 15. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 16. 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 17. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 18. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 19. 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 20. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 21. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 22. 10th International IAMLE Conference, 2019.
 23. 16. Adli Bilimler Kongresi, 2019.
 24. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 25. 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 26. 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 27. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 28. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 29. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 30. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 31. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 32. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 33. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 34. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 35. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 36. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 37. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 38. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 39. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 40. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 41. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2018.

Administrative Activities

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - 2022)
 8. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2022)

Awards

 1. TÜBİTAK 1005 PROJE BİTİMİ TEŞVİK ÖDÜLÜ, (TÜBİTAK), 2020.

Education and Training Activities

 1. Cinsel Saldırılarda Delil ve Adli Hatalar, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. Genetik Kimliklendirme, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 3. Bitirme Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Adli Genetik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Cinsel Saldırılarda Delil ve Adli Hatalar, (Master / 2022-2023 Bahar)
 6. Toplu Mezar Açma ve Felaket Mağdurları Kimliklendirmesi, (Master / 2022-2023 Bahar)
 7. Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler, (Master / 2022-2023 Bahar)
 8. Adli Bilimlerde Güncel Konular, (PhD / 2022-2023 Güz)
 9. Bitirme Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Olay Yeri İnceleme, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Adli Biyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Olay Yeri İnceleme, Delil Toplama, Koruma, Dökümantasyon, Adli Fotoğrafi, (Master / 2022-2023 Güz)
 15. Adli Genetik, (Master / 2022-2023 Güz)
 16. Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama, (Master / 2022-2023 Güz)