Tuğba ÜNSAL SAPAN, Ph.D

Assistant Professor of Forensic Science

tugba.unsaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2436

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4744-2298

Short CV

She was born in 1986. She completed her primary, secondary and high school education in Antalya. In 2004, she completed Antalya A. Atilla Konuk Anatolian High School. In 2008, she graduated from Eskişehir Osmangazi University Biology Department as a high honor student. In 2011, she completed her master's degree in the field of Forensic Genetics at IIstanbul  University Institute of Forensic Science. In 2016 he graduated with a thesis project entitled “Multiplex Kit Development about Gonosomal InDel Loci" in Istanbul  University Institute of Forensic Science”.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Eroin kaçakçılığının Türkiye’deki kar marjı, 2020.
 • Adli Vakalarda Biyolojik Örneklerin Toplanma Prosedürlerinin DNA Geri Kazanımı Açısından Karşılaştırılması, 2020.
 • Olay Yerinden Elde Edilen Biyolojik NumulerinUv Işık Luminol Kullanımıve Beklemeye Bağlı Olarak Meydana Gelen DNA Kayıplarının Belirlenmesi, 2020.
 • Temastan Doğan Biyolojik Örneklerden DNA Elde Edilmesi, 2020.
 • Olay Yerindeki Çeşitli Yüzeylerden Toplanan Biyolojik Örneklerden DNA Eldesini Artırmak İçin İki Aşamalı Swab Tekniğinin Kullanımı, 2020.
 • Adli Vakalarda Kullanılmak Üzere Türkiyedeki Sarıçam (Pinus S.)Türlerinin Kimliklendirilmesi, 2019.
 • Adli Bilimlerde Hızlı DNA Teknolojisinin Nesep Tayinde kullanılma-sı, 2019.
 • Zorlu Olay Yeri Örneklerinin Hızlı DNA Teknolojisi ile Kimliklendirilmesi, 2019.
 • YIKANMIŞ SEMEN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • YIKANMIŞ KAN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • Geçmişten günümüze Adli Genetikte Kullannılan Teknikler, 2019.
 • Adli Vakalarda Kullanılmak Üzere Anne Kanından Bebek DNA'sı Elde Edilmesi ve Babalık Tayini, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Population data of new 21 mini-InDels from Turkey

Forensic Science International: Genetics Supplement Series (2017)

Allel Frequencıes Of NC02 Multyplex STR Locı (D1S1677, D2S441, D4S2364) InTurkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES (2011)

New Mini STR Loci D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 ValidationAndOptimization On Blood And Blood Spots.

Forensic Science International-Genetics (2011)

Projeler > Projeler

 • Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2020 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2018.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Parge Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Ödüller

 • TÜBİTAK 1005 PROJE BİTİMİ TEŞVİK ÖDÜLÜ, (TÜBİTAK), 2020.

Education and Training Activities

 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimler ve DNA, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Adli DNA Analizi, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme-I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Adli Biyolojiye Giriş I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Adli Hemşirelik/Ebelik ve Olay Yeri İnceleme, Delil Toplama, Koruma, Dokümantasyon, Adli Fotografi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • DNA Profillerinin Eldesi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Cinsel Suçlarda Soruşturma, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Biyoloji, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Biyolojiye Giriş II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • DNA Delilleri ve Adli Hatalar, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Biyoistatistik-Bilirkişilik-Rapor Yazımı, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index