Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KAMAN

SHMYO / Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - Program Başkanı

tugba.kamanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5025

ORCID ID: 0000-0002-5885-0193

Kısa Özgeçmiş

1983 yılında Ordu’da doğdu. 2000 yılında Ordu Atatürk Lisesi’ni, 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdi. Stajlarını 2004 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Sitogenetik ve Moleküler Genetik Labaratuvarında,  2005’de Adeka İlaç ve Kimyasal A.Ş. - Bakteriyoloji Labaratuvarında tamamladı. 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2008-2013 yılları arasında MEB’ e bağlı Ücretli/Vekil öğretmenlik yaptı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE (NSCLC) YER ALAN BAZI TÜMÖR BASKILAYICI GENLERİN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP'LER) İN SİLİKO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 • SPİNAL MUSCULAR ATROFİDE (SMA) BAZI GENLERİN, TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP) IN SILICO OLARAK ARAŞTIRILMASI, 2022.
 • Alport Sendromu İle İlişkili Bazı Genlerin Biyoinformatik Araçlar İle Analizi, 2022.
 • DCX ve PAFAH1B1 Genlerindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerin(SNP) İn silico olarak değerlendirilmesi, 2021.
 • ALZHEİMER HASTALIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN NAE1 VE APBB1 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP’LERİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • “Üsküdar Üniversitesi Herbaryumu Tıbbi Bitkileri - Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı”, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 8th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Laboratuvar, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Soruşturma Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Fitoterapi ve Aromaterapi I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Boya ve Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Drog Hazırlama Tekniği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Çevre ve Organik Tarım, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Baharat ve Keyif Bitkileri Değerlendirme, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Fitoterapi ve Aromaterapi II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bitki Fizyolojisi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • İnsan Biyolojisi ve Genetiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sterilizasyon İlkeleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sterilizasyon İlkeleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index