Tuğba KAMAN, Ph.D

VSHS / Medicinal and Aromatic Plants / Health Sciences Institute - Assistant Director

tugba.kamanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5025

ORCID ID: 0000-0002-5885-0193

Citation : | h-index : | i10-index :


Research Fields

Bioinformatics, Molecular Biology, Genetics, Biochemistry, Biotechnology

Short CV

She was born in 1983 in the Ordu . In 2000, the Ordu Atatürk High School , she graduated from Afyon Kocatepe University 's Department of Biology in 2006 . Training in 2004. 19 Mayıs University Faculty of Medicine. Department of Medical Genetics, Cytogenetics and Molecular Genetics Lab in 2005, the Adeka Pharmaceutical and Chemical Co. - Bacteriology Lab was completed . Afyon Kocatepe University in 2009. She completed her master's degree in the Department of Biology .

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE (NSCLC) YER ALAN BAZI TÜMÖR BASKILAYICI GENLERİN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP'LER) İN SİLİKO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 • SPİNAL MUSCULAR ATROFİDE (SMA) BAZI GENLERİN, TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP) IN SILICO OLARAK ARAŞTIRILMASI, 2022.
 • Alport Sendromu İle İlişkili Bazı Genlerin Biyoinformatik Araçlar İle Analizi, 2022.
 • DCX ve PAFAH1B1 Genlerindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerin(SNP) İn silico olarak değerlendirilmesi, 2021.
 • ALZHEİMER HASTALIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN NAE1 VE APBB1 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP’LERİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2021.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • “Üsküdar Üniversitesi Herbaryumu Tıbbi Bitkileri - Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı”, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 • 8th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Laboratuvar, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Soruşturma Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Yaz Stajı, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mesleki Uygulama II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Baharat ve Keyif Bitkileri Değerlendirme, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Fitoterapi ve Aromaterapi II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Toprak Bilgisi ve Bitki Ekolojisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitki Fizyolojisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Tezi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Fitoterapi ve Aromaterapi I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Boya ve Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Drog Hazırlama Tekniği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Çevre ve Organik Tarım, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Tıbbi Terminoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Tıbbi Terminoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Proje, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index