Tuğba KAMAN, Ph.D

Assistant Professor

tugba.kamanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5025

ORCID: 0000-0002-5885-0193

Citation : | h-index : | i10-index :

: 1
: 13

Research Fields

Biology, Bioinformatics, Molecular Biology, Genetics, Biochemistry, Medicinal and Aromatic Plants, Phytotherapy, Aromatherapy, Cosmetology, Natural Cosmetic Products

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

She was born in 1983 in the Ordu . In 2000, the Ordu Atatürk High School , she graduated from Afyon Kocatepe University 's Department of Biology in 2006 . Training in 2004. 19 Mayıs University Faculty of Medicine. Department of Medical Genetics, Cytogenetics and Molecular Genetics Lab in 2005, the Adeka Pharmaceutical and Chemical Co. - Bacteriology Lab was completed . Afyon Kocatepe University in 2009. She completed her master's degree in the Department of Biology .

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Spinoserebellar Ataksi (SCA) Hastalığıyla İlişkili Bazı Genlerdeki SNV’lerin İn Silico Analizi, 2024.
 2. SEDEF HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN İN SİLİCO ANALİZİ, 2023.
 3. ROMATOİD ARTRİT HASTALIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN TNFSF11 (RANKL) VE CSF1 (M-CSF) GENLERİNDEKİ SNP’LERİN IN SILICO ANALİZİ, 2023.
 4. KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE (NSCLC) YER ALAN BAZI TÜMÖR BASKILAYICI GENLERİN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP'LER) İN SİLİKO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 5. SPİNAL MUSCULAR ATROFİDE (SMA) BAZI GENLERİN, TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP) IN SILICO OLARAK ARAŞTIRILMASI, 2022.
 6. Alport Sendromu İle İlişkili Bazı Genlerin Biyoinformatik Araçlar İle Analizi, 2022.
 7. DCX ve PAFAH1B1 Genlerindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerin(SNP) İn silico olarak değerlendirilmesi, 2021.
 8. ALZHEİMER HASTALIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN NAE1 VE APBB1 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP’LERİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2021.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 5

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. SHMYO için Temel Biyokimya (Lipitler ve Biyomoleküller), 2023.
 2. Temel Biyokimya, 2023.
 3. “Üsküdar Üniversitesi Herbaryumu Tıbbi Bitkileri - Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı”, 2022.

Projects > Projects

 1. Yaşlılarda İnhalasyon Yoluyla Uygulanan Karışım Aromaterapinin Uyku Süresi, Uyku Kalitesi, Uykuya Dalma Süresi ve Bilişsel Düzeye Etkisinin Araştırılması, 2024.
 2. “Yaşlılarda İnhalasyon Yoluyla Uygulanan Karışım Aromaterapinin Uyku Süresi, Uyku Kalitesi, Uykuya Dalma Süresi ve Bilişsel Düzeye Etkisinin Araştırılması”, 2024.
 3. Uçuk Üzerinde Etkili Bitkisel Kaynaklı Antiviralleri İçeren Topikal Nanoemüljel Formülasyonlarının Geliştirilmesi, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 6TH Internatıonal Eurasıan Conference On Bıologıcal And Chemıcal Scıences, 2023.
 2. 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 3. 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020.
 4. 8th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS, 2019.
 5. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 6. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 7. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 8. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Laboratuvar, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Soruşturma Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, (2018 - Devam ediyor.)
 13. Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, (2018 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - 2020)

Education and Training Activities

 1. Baharat ve Keyif Bitkileri Değerlendirme, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Fitoterapi ve Aromaterapi II, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Toprak Bilgisi ve Bitki Ekolojisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Bitki Fizyolojisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Sterilizasyon İlkeleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Fitoterapi ve Aromaterapi I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Boya ve Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Drog Hazırlama Tekniği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Çevre ve Organik Tarım, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Tıbbi Terminoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Tıbbi Terminoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Tıbbi Terminoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Tıbbi Terminoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Tıbbi Bitkisel Ürünler, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Tıbbi Bitkisel Ürünler, (onlisans / 2022-2023 Güz)