Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ERKOÇ

MDBF / Kimya Mühendisliği (İngilizce)

tugba.erkocuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2861

ORCID: 0000-0002-3416-7074

Citation : 31 | h-index : 4 | i10-index : 1

: 1
: 0

Araştırma Alanları

Hedefe yönlendirilmiş ilaç salımı, Nanokompozit hidrojeller, Matriks tablet sistemler, Nanobiyoteknoloji, Polimer teknolojisi ve polimer karakterizasyonu

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erkoç; Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde, birçok yarıyılda onur ve yüksek onur belgesi alarak, 2011 yılında tamamlamıştır. Lisans bitirme tezinde kanola yağından biyodizel üretimini araştırmıştır. Lisans bitirme projesi olarak sorbitol fabrikasının tasarımını gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Anabilim dalında Proses ve Reaktör Tasarımı programında 2015 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminde fosfat bağlı diş kalıbı alma malzemelerinin mekanik özelliklerini incelemiştir. 2023 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Anabilim dalı Proses ve Reaktör Tasarımı programı'nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017-2021 yılları arasında "Nanobiyoteknolojik Güdümlü İlaçlar" öncelikli alanında YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'nde bulunmuştur. Doktora tez çalışmasında nanobiyoteknolojide hidrojellerin ve selüloz esaslı polimerlerin hedeflendirilmiş ilaç salım sistemlerinde kullanımını incelemiştir. Doktora çalışmaları süresince üçü tez dışı olmak üzere uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 4 adet SCI-Expanded makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, tez çalışması ile ilgili ulusal patent başvurusu bulunmaktadır. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve hakemli kongre/sempozyum bildiri kitaplarında yer alan 2 adet sözlü özet bildiri olmak üzere toplam 7 adet bildirisi bulunmaktadır. SCI-Expanded kapsamında taranan dergide bilimsel hakemlik tecrübesi bulunmaktadır. Dr. Tuğba Erkoç'un başlıca ilgi alanları; hedefe yönlendirilmiş ilaç salımı, nanokompozit hidrojeller, matriks tablet sistemler, nanobiyoteknoloji, polimer teknolojisi ve polimer karakterizasyonudur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), 2020.
 2. 3rd Erasmus International Academic Research Symposium (erasmus symposium), 2020.
 3. 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), 2018.
 4. 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), 2018.
 5. 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), 2018.
 6. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’18), 2018.
 7. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), 2017.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 81-90 Öğrenci Danışmanlığı, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2024 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2024 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 81-90 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - 2024)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2023 - 2024)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - 2024)